Eksternams

 __________________________________________

Vadovaujantis  Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keist0i neleidžiama, bet iki einamųjų metų kovo 15 d. kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu ) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. Atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas.

PRAŠYMAS LEISTI ATSISAKYTI LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS