ERASMUS+ PROJEKTAS

Bendradarbiaujant su partneriais iš Vokietijos, Kroatijos ir Ispanijos buvo parengtas Erasmus+ Bendrojo ugdymo strateginės partnerystės projektas „SIFEC“ “School is fit through Europe Center”. Šis projektas startavo 2018 metų rugsėjo pradžioje ir tęsis iki 2020 metų rugpjūčio pabaigos. Tai bendras mokytojų bei mokinių projektas. Gavus dotaciją mokykloje suburta projekto veiklos grupė, kurią koordinuoja anglų kalbos mokytoja Jolanta Antanavičienė, o nariais yra ekonomikos bei technologijų mokytoja Laura Stašauskienė, lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Skomantienė bei matematikos mokytoja Irma Zaveckaitė.

Šių metų lapkričio 13–15 dienomis Miunchene (Vokietija) vyko pirmasis projekte dalyvaujančių šalių mokytojų susitikimas. Mūsų mokyklai atstovavo Jolanta Antanavičienė, Laura Stašauskienė bei Irma Zaveckaitė. Susitikimo metu buvo aptarta projekto veikla, sudarytas veiksmų planas, išdiskutuoti pirmųjų projekto metų darbai. Šiais metais buvo nuspręsta įsteigti tris tarptautinius mokinių klubus: School marketing, International start–up, Working & studying abroad.
Šiuose klubuose visų keturių šalių mokiniai bendradarbiauja tarpusavyje naudodamiesi naujausiomis komunikacijos priemonėmis bei ruošia savo klubo bendrą pristatymą, kurį pateiks per antrą bendrą mokytojų ir mokinių susitikimą, vyksiantį 2019-03-31 2019-04-06 Kroatijos
Taip pat iki vasario mėnesio kiekviena šalis turi sukurti Logo, kuriame atsispindėtų projekto pavadinimas bei šalis. Tuomet nuo vasario 1 dienos iki 15 dienos Instagram vyks balsavimas, kurios šalies Logo pats geriausias. Visa projekto medžiaga bus publikuojama projekto tinklapyje.

Medžiagą parengė Irma Zaveckaitė