Istorija ir atributika

Mokykla savo veiklą pradėjo 1989 metais kaip Vilniaus miesto 62-oji vidurinė mokykla. Iki spalio 19 d. mokymo(si) procesas vyksta Žemynos pagrindinėje mokykloje II pamainoje. Spalio 20 dieną pirmą kartą mokiniai praveria savosios mokyklos kabinetų duris, tad ši diena laikoma mokyklos gimtadieniu.

1992 metais išleista pirmoji 28 abiturientų laida. Rasa Rančelytė mokyklą baigė aukso medaliu, Renatas Aškinis – sidabro medaliu.

1993 metais suteikiamas Gabijos vardas, kuris įpareigojo bei įpareigoja žmoniškajai šilumai ir šviesai, kūrybinei lakiai minčiai ir mokslinei išminčiai. 1994 metais 5-ojo mokyklos gimtadienio išvakarėse liaudies meistras skulptorius V. Rakuckis papuošia mokyklą Gabijos skulptūrėle.

Nuo 1994 metų rugsėjo 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimu įsteigtos bandomosios humanitarinių mokslų gimnazijos klasės, 10-ųjų klasių mokiniams – taikomosios matematikos klasės. Bandomosios humanitarinių mokslų gimnazijos klasės bei taikomosios matematikos klasės atskleidė puikų mokytojų ir mokinių intelektinį potencialą, todėl įteisinamas mokyklos realinis – humanitarinis profilis ir 1997 m. gegužės 30 d. Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimu Gabijos vidurinei mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas. 1997 metų gruodžio 20 d. vyko gimnazijos inauguracija.

Nuo mokyklos įkūrimo iki 2006 metų mokyklos bendruomenę būrė, jaukinosi ir vedė Danutė Šukienė.

Gimnazijos vėliava
Eskizą kūrė Ramutė Baltrūnienė;
vėliavą siuvo Laimutė Kantakevičienė
ir Genutė Vitkuvienė.

Gimnazijos logotipas
Dailės egzamino darbas. Autorius –
Jonas Balkevičius, IV D klasės mokinys.
Darbo vadovės: Ramutė Baltrūnienė, Laima Bazienė.

Gabi.
Kasmet kitokia.


Himnas

Iš vaivorykštės virš debesies,
Iš širdies kibirkštėlės karštos,
Iš dienos kiekvienos paslapties
Suliepsnojo širdis Gabijos.

Priedainis
Gabijos gimnazija
Kviečia mus tolyn,
Gabijos gimnazija –
Tiltas ateitin.

Atsinešk tą ugnelę, kuri
Šaukia eit neištirtais keliais.
Te kaitriam Gabijos židiny
Ji svajonių sparnais išsiskleis.

Priedainis

Švies ir šildys jaunystės ugnis,
Pastanga taps su noru draugais,
Kad svajonė pavytų mintis
Ir kad mintys užaugtų darbais.

Priedainis

Žodžiai Dalios Kubilinskienės.
Muzika Editos Bagvilienės.