Ugdymo turinio
atnaujinimas

Ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudėtis

Nomeda Zdanienė, matematikos mokytoja ekspertė, metodinės grupės koordinatorė, grupės vadovė
Renalda Tumėnienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė,
Ramutė Baltrūnienė, dailės mokytoja metodininkė,
Raimundas Trinkūnas, istorijos mokytojas metodininkas, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinės grupės koordinatorius,
Loreta Rastenienė, fizikos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodinės grupės koordinatorė,
Vilija Rutkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės koordinatorė,
Jūratė Bakasėnaitė, matematikos mokytoja ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Laura Stašauskienė, ekonomikos ir technologijų mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Alma Mikailionienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Patvirtinta Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-4
 
 
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Ugdymo turinio atnaujinimas: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

Bendrųjų programų diegimo tyrimas: https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/

 

Kompetencijos: skaityti čia

 

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą:

 

 

Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf

 

Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) reglamentuojantys dokumentai:

Bendrųjų programų įvadas: https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-08-01/PATVIRTINTA_Aurelija/00_BP%20ivadas_2022-08-18.pdf

Kompetencijų raidos aprašas: https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-08-01/PATVIRTINTA_Aurelija/01_Kompetenciju%20raidos%20aprasas.pdf

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų projektai: https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai?fbclid=IwAR2U-WMwUtQTdRHcgIUDOFXuzcTh93XxKCOWnnllVY5cpd0dg_9hdh8DeHs

Vykusių renginių (susitikimų) sklaida

Susitikimai ir pristatymai – Mokykla 2030

 

Naudingos nuorodos:
https://www.mokykla2030.lt/
https://www.mokykla2030.lt/infografikai/
https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/
https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-raidos-apraso-rengeju-medziaga/
https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view
https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=7