Laisvos darbo vietos

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Gabijos gimnazija reorganizuojama į Vilniaus Gabijos gimnaziją ir Vilniaus Gabijos progimnaziją. Kviečiame kolegas prisijungti prie kolektyvų.

Skelbiamas konkursas šioms pareigoms užimti:

• pradinio ugdymo mokytojų pareigoms (reikalingi du mokytojai);
• lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• istorijos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• geografijos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• dorinio ugdymo (etikos) mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• psichologo pareigoms (pareigybės lygis A1);
• logopedo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• socialinio pedagogo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• muzikos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• rusų kalbos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• anglų kalbos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• technologijų mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• matematikos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• biologijos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2);
• chemijos mokytojo pareigom dirbti nepilnu etatu (10–12 kontaktinių valandų);
• fizikos mokytojas dirbti nepilnu etatu (15 kontaktinių valandų).

 

Daugiau informacijos rasite https://vilnius.lt/lt/personalas-ir-teise/karjera/