Valgykla

Mokinių maitinimo Vilniaus Gabijos gimnazijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-101.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1-1199​.​

Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 1-94​.​

​Maisto pasirinkimo piramidė: ​https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/sveikos-mitybos-rekomendacijos/maisto-pasirinkimo-piramide-plakatas

 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mitybos kuratorių kontakt​ai​:
Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus
Maitinimo kuratorė
Gerda Vozgirdaitė Tel. (+370) 690 27256, gerda.vozgirdaite@vvsb.lt

 

Mokinių maitinimą organizuoja UAB Antoria.
Įmonės kodas 225499050
PVM mokėtojo kodas LT254990515
Atsiskaitymo sąskaita LT447044060001506492, AB SEB bankas
Tel. +370 686 67896
Darbo laikas 8.30–15.00 val.

15 dienų valgiaraštis (spauskite čia)

Šaltų patiekalų asortimentas (spauskite čia)