Gimnazijos biudžetas

2021 m.

  Ataskaita apie 2021 metais isigytus vadovėlius

2020 m.

  Ataskaita apie 2020 metais isigytus vadovėlius
  Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus

2019 m.

  Informacija apie Vilniaus Gabijos gimnazijos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimą 2019 m.

  2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

  2019 m. PROGRAMOS SĄMATA (Mokymo aplinkos finansavimas bendrojo lavinimo įstaigose)
  2019 m. PROGRAMOS SĄMATA (Mokymo lėšų finansavimas Vilniaus m. bendrojo ugdymo įstaigose)
  2019 m. PROGRAMOS SĄMATA (Papildomas lėšų gavimas bendrojo lavinimo įstaigose)
  2019 m. PROGRAMOS SĄMATA (Mokymo lėšų finansavimas Vilniaus m. bendrojo ugdymo įstaigose)
  2019 m. PROGRAMOS SĄMATA (Mokymo lėšų finansavimas Vilniaus m. bendrojo ugdymo įstaigose)
  2019 m. PROGRAMOS SĄMATA (Išmokėti kompensaciją)
  2019 m. PROGRAMOS SĄMATA (Ugdymo įstaigų meninių renginių, konkursų, olimpiadų ir kitų priemonių finansavimas)
  Ekonominių klasifikacijų aprašymas

2018 m.

  Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus.

  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. kovo 31 d. (Mokymo aplinkos formavimas bendrojo lavinimo įtaigose)
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. kovo 31 d. (Socialinė parama mokiniams)
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. kovo 31 d. (Moksleivio krepšelio finansavimas Vilniaus m. bendrojo lavinimo įstaigose)

  2018 m. PROGRAMOS SĄMATA (Socialinė parama mokiniams)
  2018 m. PROGRAMOS SĄMATA (Mokymo aplinkos finansavimas bendrojo lavinimo įtaigose)
  2018 m. PROGRAMOS SĄMATA (Moksleivio krepšelio finansavimas Vilniaus m. bendrojo lavinimo įstaigose)

2017 m.

  Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-12-31 duomenis
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. (Mokymo aplinkos formavimas bendrojo lavinimo įtaigose)
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. (Moksleivio krepšelio finansavimas Vilniaus m. bendrojo lavinimo įstaigose)
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. (Socialinė parama mokiniams)
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. (Plėtoti vaikų ir paauglių užimtumą Vilniaus mieste)

  2017 m. PROGRAMOS SĄMATA (1 puslapis)
  2017 m. PROGRAMOS SĄMATA (2 puslapis)
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė (2017 m. I ketvirčio) ataskaita (1 puslapis)
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė (2017 m. I ketvirčio) ataskaita (2 puslapis)
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė (2017 m. I ketvirčio) ataskaita (3 puslapis)
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė (2017 m. I ketvirčio) ataskaita (4 puslapis)
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė (2017 m. I ketvirčio) ataskaita (5 puslapis)

2012–2016 m.

  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita (2 puslapis)
  Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis
  Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis
  2016 m. gimnazijos biudžetas
  2015 m. programų sąmatos, gimnazijos biudžetas
  2014 m. programų sąmatos, gimnazijos biudžetas
  2013 m. programų sąmatos, gimnazijos biudžetas
  2012 m. programų sąmatos
  2012 m. gimnazijos biudžetas