NUOTOLINIS
UGDYMAS

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI

Nuotolinis ugdymas vyksta, remiantis žemiau pateiktais dokumentais:
Vilniaus Gabijos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas,
Vilniaus Gabijos gimnazijos laikinojo nuotolinio darbo tvarkos aprašas.

KONTAKTAI VYKSTANT NUOTOLINIAM UGDYMUI

Psichologinė pagalba telefonu ir internetu http://vilniausppt.lt/psichologine-pagalba/

Psichologinę pagalbą gimnazijoje teikia psichologė Dovilė Židonienė ir Greta Kucinskaitė-Ivanauskienė. Kreipkitės TAMO pranešimu arba el. paštu @vilnius.eu
dovile.zidoniene@vilnius.eu bei greta.ivanauskiene@vilnius.eu
Gimnazijos socialinis pedagogas Vitalijus PagarielovasKreipkitės TAMO pranešimu arba el. paštu  vitalijus.pagarielovas@vilnius.eu

Ugdymas vyks nuotoliniu būdu naudojant Google Classroom virtualią aplinką https://teachfromanywhere.google/intl/lt/#for-teachers

Informacija apie nuotolinį ugdymą:

Skaitmeninis moksleivio IQ http://www.skaitmeninisiq.lt/

Nemokamas maitinimas karantino metu vykdomas nemokamą maitinimą gaunančių vaikų šeimoms teikiant maisto davinius individualiai susiekus su kiekviena šeima.
Tvarka reglamentuota gimnazijos direktoriaus patvirtintame Mokinių maitinimo Vilniaus Gabijos gimnazijoje tvarkos apraše (žr. https://gabijos.lt/archyvas/2021/Dokumentai/Maitinimo_tvarka.pdf).

INFORMACIJA, KURI GALI JUMS PADĖTI

Psichikos sveikata pandemijos metu

Rekomendacijos mokytojams dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo esant nuotoliniam mokymui(si)

Rekomendacijos tėvams dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo esant nuotoliniam mokymui(si)

Neramu? Nori pasikalbėti? Kyla sunkumų?

Ką daryti, jei pastebi elektronines patyčias?

Lietuvos policija įspėja: patyčios, netinkamas elgesys per nuotolines pamokas užtraukia administracinę atsakomybę

Viskam savas laikas – susidarykime dienotvarkę

Kaip gauti emocinę pagalbą?

Nemokama programėlė „Pagalba sau“

Slaptažodžio saugumo biuletenis

Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo internete

Rekomendacijos mokytojams dėl saugumo nuotolinių mokymų metu