VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOJE PRADEDAMAS VYKDYTI ERASMUS + PROJEKTAS

Erasmus + KA2 projektas Problemų analize paremtas Soft CLIL metodo taikymas rusų ir vokiečių kalbų pamokose
2018-1-SK01-KA201-046316
Vilniaus Gabijos gimnazija pradeda vykdyti Erasmus+ projektą Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht (angl. Problem oriented Soft CLIL approach for LOTE).
Trejų metų trukmės Erasmus+ projektas – tai strateginė mokyklų partnerystė bendradarbiavimo, inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Projekte dalyvauja 3 universitetai (Švento Kirilo ir Metodo universitetas, Slovakija (koordinatorius), Vilniaus universitetas, Univerza v Mariboru, Slovėnija) 2 Lietuvos gimnazijos (Vilniaus Gabijos gimnazija, Vilniaus jėzuitų gimnazija), 2 Slovakijos gimnazijos, 1 Slovėnijos gimnazija ir 2 Austrijos gimnazijos.
Erasmus+ KA2 projektai yra paremti novatoriškų ugdymo(si) metodų, skatina dalyvių kūrybiškumą, motyvaciją, įgytų įgūdžių plėtojimą bei sėkmingą integraciją socialiniame ir profesiniame kontekste. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
Projekto veiklos orientuotos į inovatyvių ir efektyvių dalyko ir kalbos mokymo(si) metodų kūrimą ir taikymą, nes pagrindinis dėmesys skiriamas problemų analize paremtam mokymui(si) ir integruotam dalyko ir kalbos (CLIL) mokymui(si), kai į matematikos, geografijos ir biologijos mokomuosius dalykus integruojamos šiuo metu itin aktualios temos – tvarusis turizmas ir taikomoji matematika (finansinis raštingumas). Projekto kalbos – vokiečių ir rusų.
Galutinis šio trejų metų trukmės veiklos rezultatas – tvariojo turizmo ir taikomosios matematikos vokiečių ir rusų kalbomis moduliai II gimnazijos klasėms ir gairės moduliams kurti problemų analize paremtą mokymą(si) integruojant į dalyką ir kalbą.
Projekto metu sukurti mokymo(si) moduliai ir gairės bus viešai paskelbti projekto dalyvių internetiniuose puslapiuose ir prieinami visiems besidomintiems.
Išsamią informaciją apie projektą ir projekto partnerius galima rasti adresu:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-SK01-KA201-046316
Tekstą parengė vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja Irma Vičinienė