Herit app tęsiasi

Spalio pradžioje Herit app projekte dalyvaujančios mokytojos J. Antanavičienė, I. Kusaitė, J. Skomantienė ir L.Stašauskienė suplanavo 2020-2021 mokslo metų veiklas, atrinko debatų temas, informacijos sklaidos bei bendravimo su projekto dalyviais būdus. Mokiniai buvo informuoti apie priimtus sprendimus. Dabar mokiniai ieško informacijos ir ruošiasi debatams: gilina anglų kalbos žodyną ir kalbėjimo įgūdžius. Pasirinkę temą „Stikliniai dangoraižiai griauna ar kuria miestų išskirtinumą?“ mokiniai argumentuotai pritars arba paneigs teiginį, tiesioginio nuotolinio pokalbio metu paskatins partnerius iš Čekijos, Ispanijos bei Vengrijos diskutuoti. Be to iš anglų kalbos verčia tekstus apie lankytinas vietas Prahoje. Informaciją parengė L. Stašauskienė

In October Teachers taking part in the project ‘HERITAPP’ outlined the plan of a few activities for 2020-2021 and agreed upon the means of sharing information with the partners. Students have recently been engaged in the preparation for the debate on ’Heritage Preservation’ by gathering and exchanging information, enriching vocabulary and improving their speaking skills Focusing on the topics of the online debate ‘Glass buildings beautify/destroy the historic value of a city.  Why is it important to preserve cultural heritage and what actions should be taken?’, students are supposed to provide arguments for and against as well as to provoke discussion with the partners from Czech, Hungary and Spain and release the explanatory statement to promote awareness of preserving cultural heritage. However, students are going to translate Czech and Spanish itineraries into Lithuanian language and record them.