Erasmus+ KA229 projektas „Art & Literature in Education’s Nature! Is it an A.Li.E.N.?“

2020-10-01 prasidėjo Erasmus+ projektas „Art & Literature in Education’s Nature! Is it an A.Li.E.N.?“, kuris tęsis dvejus metus iki 2022-09-30.

Projekte dalyvauja šešios šalys – partnerės: Graikija, Ispanija, Italija, Kroatija, Turkija, ir Lietuva.

Vilniaus Gabijos gimnazijai atstovauja mokytojos Jūratė Kalverš, Agnė Padvaiskienė ir Vilija Rutkauskienė bei penki I–II klasių mokiniai.

Projektu siekiama per meno ir literatūros disciplinas ugdyti socialiai atsakingą asmenybę, turinčią ateities lyderio savybių.
Projekto uždaviniai:
1. Tobulinti mokėjimo mokytis komptetenciją atpažįstant savo stiprybes.
2. Ugdyti įvairiapusio raštingumo komptetenciją taikant įvairias naujausias technologijas.
3. Keičiantis idėjomis tobulinti gebėjimo bendrauti užsienio kalba komptetenciją.
4. Ugdyti tarpkultūrinio bendradarbiavimo kompetenciją, pagarbą skirtingoms tradicijoms.

Informaciją parengė V. Rutkauskienė