Tarptautinis vokiškų komiksų konkursas

2020 m. gruodžio 4 d. vyko  tarptautinio mokinių komiksų konkurso, skirto tvarumo temai, apdovanojimai. Šiame konkurse dalyvavo Slovėnijos, Italijos, Gruzijos, Tailando, Moldavijos, Indonezijos ir Lietuvos mokyklų 1-12 klasių mokiniai. Gabijos gimnazijai atstovavo III gimnazijos klasės mokinė Milda B., kuri nupiešė komiksą ,,Kampf der Frösche gegen Abwasser“ ( ,,Varlių kova su nuotekomis“). Mokinė savo komiksu dar kartą norėjo atkreipti dėmesį į aktualią aplinkosaugai temą, t.y. nuotekų patekimą į vandens telkinius ir jų kenksmingą poveikį vandens gyvūnijai ir augalijai. Žaismingai ežere besimaudančios varlės, nublokštos nuotekų, komikse tarsi atgijo, pradėjo bendrauti, pabrėždamos gamtą naikinančius faktorius ir taip pat pat parodydamos nykstančias žmonių vertybes. Bet varlytės tiki, kad žmonės laiku susivoks ir liausis naikinti mūsų planetos vandens telkinių florą ir fauną. Džiaugiamės, kad mokinei pavyko tarptautinio vokiškų komiksų konkurso 11-12 klasių kategorijoje užimti III-ią prizinę vietą.

Šį renginį organizavo Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija, bendradarbiaudama su Goethe’s institutu Lietuvoje. Pagrindiniai vertinimo kriterijai buvo: kūrybiškumas, originalumas, vokiečių kalbos žinios, atitinkančios mokinių amžių. Konkurso nugalėtojų darbai buvo parodyti Lietuvos vokiškų dainų festivalio metu bei 2020 m. gruodžio 12 d. vykusiame Lietuvos mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminare ,,Online Forbildung für Deutschlehrkräfte aus Litauen“. Plačiau apie konkursą, jame laimėtas vietas galite skaityti Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos tinklalapyje, ten puikuojasi ir mūsų mokyklos mokinės pavardė https://ldv.lt/index.php/ldv/taetigkeit/wettbewerbe/internationale

Tekstą parengė vokiečių kalbos mokytoja Irma Vičinienė