Pasiruošimas kitam ERASMUS+ BENDROJO UGDYMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PROJEKTO „HERIT-APP“ etapui

2021 m. sausio 4 dieną Čekijos, Ispanijos, Lietuvos ir Vengrijos projekto koordinatorės dalyvavo nuotoliniame susitikime, kurio metu numatė tolimesnės veiklos gaires. Taip pat buvo aptartos įgyvendintos veiklos ir priimti sprendimai dėl tolimesnių veiklų nuotoliniu būdu.

Buvo aptarti pasiūlymai dėl debatų „Heritage preservation debate“ ir nuspręsta, kad debatai vyks kovo 3 dieną ir juose dalyvaus po 6 mokinius iš šalių partnerių. Debatus moderuos mokiniai iš Lietuvos.

Taip pat buvo nutarta skatinti mokinius kuo aktyviau bendrauti su projekto partneriais iš užsienio virtualioje aplinkoje  Padlet, kurioje jie  pateiktų  trumpą informaciją apie save, savo pomėgius, laisvalaikį. Tai skatintų mokinius gilinti anglų kalbos žinias, pasidalinti savo mėgstamos veiklos pavyzdžiais, pasisemti idėjų iš bendraamžių užsienyje, praplėsti akiratį  bei  ugdyti  bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybingumo kompetencijas. Mokytojos diskutavo apie didesnes galimybes supažindinti bendruomenę su projekto veiklomis, įtraukiant jas į įvairių dalykų pamokas.

Mokytojos pasidžiaugė projekte dalyvaujančiais mokiniais, kurie stropiai ir atsakingai atlieka paskirtus darbus: baigia versti ir redaguoti tekstus apie čekų ir ispanų pristatytus kultūrinio paveldo objektus.

Taip pat buvo aptarta projekto pratęsimo dar vieneriems metams galimybė.

 

Informaciją parengė Jolanta Antanavičienė ir Jūratė Skomantienė