ERASMUS+ BENDROJO UGDYMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PROJEKTAS  „HERIT-APP“. Sausio mėn. mokytojų susitikimas.

Sausio 7 dieną mokytojos Jolanta Antanavičienė, Irena Kusaitė, Jūratė Skomantienė, Laura Stašauskienė ir Natalija Trofimova nuotolinio susitikimo metu aptarė įgyvendintas projekto veiklas bei nusidėliojo tolimesnių darbų grafiką.

Buvo aptarta, kaip mokiniams sekėsi versti tekstus iš anglų kalbos į lietuvių ir rusų kalbas apie partnerių išrinktus Ispanijos ir Čekijos lankomus objektus. Pastebėta, kad labai sudėtingi buvo ispanų tekstai, nes kai kuriuose iš jų vartota daug specifinių geologijos terminų. Teko net konsultuotis su geologu. Pasidžiaugta, kad mokiniai pakankamai atsakingai atliko vertimus, kai kurie tekstus redagavo net po kelis kartus. Be to, šie išversti tekstai jau ir įgarsinti bei įkelti į projekto puslapį.

Taip pat pasidžiaugta, kad  tiek mokiniai, tiek mokytojai virtualioje aplinkoje Padlet pateikė nuotraukų, kuriose atsispindėjo asmeninės Kalėdų švenčių tradicijos. Tokias nuotraukas įkėlė visų šalių projekto dalyviai. Šią tradiciją nuspręsta tęsti toliau ir prašyti mokinių pasidalinti virtualioje aplinkoje Padlet informacija apie save, savo pomėgius, mokamas kalbas, nes  taip bus skatinamas mokinių noras bendrauti su  partneriais iš kitų šalių.

Vėliau buvo kalbėta apie būsimus debatus „Heritage preservation debate“, kurie planuojami kovo 3 dieną. Mokytojos aptarė galimus kandidatus, debatų turinį bei kitus organizacinius klausimus. Taip pat buvo nuspręsta, kad video reportažai apie šalis partneres  bus filmuojami praėjus debatams.

Informaciją parengė Jūratė Skomantienė