ŽMOGUS IR ISTORIJA. SAUSIO 13-ĄJĄ PRISIMENANT

Niekuomet nesustojanti laiko versmė nusineša į nebūtį viską, kas laikina ir nereikšminga. Tačiau ji nepajėgi išbraukti iš žmonių atminties tų akimirkų, kurios ilgainiui tapo nemirtingumo simboliais, įprasminančiais amžinąją Gėrio ir Blogio kovą…

Sausio tryliktoji – didis stebuklas mūsų mažai TĖVYNEI…

….šiandienos LAISVĖ…

… šiandienos GALIMYBĖS…