Integruota nuotolinė klasės valandėlė „Finansinis raštingumas ir ateities galimybės“

2021 m. sausio 15 d. zoom platformoje II b klasei buvo organizuota nuotolinė integruota finansinio raštingumo-ugdymo karjerai klasės valandėlė tema „Finansinis raštingumas ir ateities galimybės“. Klasės valandėlėje dalyvavo Irmos Vičinienės pakviesta Swedbank‘o atstovė Alma Pažėrienė, kuri pasidalino su mokiniais įdomia informacija apie finansinio raštingumo svarbą, diskutavo, koks žmogus yra finansiškai raštingas, pristatė Swedbanko instituciją, trumpai supažindino su banko logotipu, darbuotojų skaičiumi, jų amžiaus vidurkiu, pasiskirstymu pagal lytį, populiariausiomis ir unikaliomis specialybėmis, vyraujančiomis banke. Mokiniams diskusijos metų paaiškėjo, jog finansiškai raštingas žmogus yra tas, kuris gerai suvokia supančią aplinką ir finansinę situaciją, nebijo prisiimti atsakomybės už savo sprendimus, neleidžia emocijoms užgožti proto ir žino, kaip pasiekti finansinius tikslus. Klasės valandėlės metu buvo aptartos pajamų ir išlaidų planavimo subtilybės, savęs pažinimo svarba, buvo pateikta patarimų apie taupymą, diskutuota apie poreikių ir norų atskyrimo gebėjimus, skolinimosi galimybes ir elektroninę taupyklę. Šis nuotolinis susitikimas papildė mokinių finansinio raštingumo žinias, praplėtė suvokimą apie karjeros, vasaros praktikos mokiniams bei stažuočių galimybes Swedbank‘e bei ptaturtino žinių bagažą įdomiais faktais. Vienas iš faktų yra tai, kad pagal sugeneruojamą CO2 emisiją Swedbank‘ui pavyko 34 proc. sumažinti popieriaus sunaudojimą per 2019 m. ir tokiu būdu institucija prisidėjo prie tvarumo saugant mūsų planetą. Dėkojame mokiniams už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą į diskusiją, o banko atstovei už naudingą pranešimą, diskusiją ir pasidalintas įžvalgas bei pasiūlymus.

Informaciją parengė Irma Vičinienė