Virtualus Lietuvos ir Airijos projekto koordinatorių susitikimas

Kovo 3 dieną įvyko Lietuvos ir Airijos projekto koordinatorių ir vykdytojų virtualus susitikimas E-twinning platformoje dėl tolimesnių projekto veiklų. Buvo tartasi dėl susitikimo su įvairių dalykų mokytojais pasidalinant patirtimi apie geriausius mokymosi metodus ir kaip vykdyti vizitus, numatytus projekto programoje. Dėl pasaulyje susidariusios Covid-19 pandemijos situacijos, kuri apriboja mobilumą ir institucijų veiklą, nutarta kreiptis į Nacionalines agentūras dėl projekto pratęsimo iki 2022 metų pabaigos.

Projekto koordinatoriai ir vykdytojai Vilniaus Gabijos gimnazijoje Dalia Bražinskienė, Agnė Padvaiskienė.