II b teisinių žinių konkurso „Temidė“ nugalėtoja

Nepriklausomybės dienos, ženklinančios išgyventą Tiesos ir Teisingumo triumfą, išvakarėse, t. y. 2021 m. kovo 10 d., gimnazijoje vyko teisinių žinių konkursas „Temidė“, kuriame dalyvavo II b kl. komanda „VGG teisėsauga“ ir II f kl. komanda „Antilopės“. Šio konkurso tikslas – ugdyti jaunosios kartos teisinį sąmoningumą, supratimą apie teisinę sistemą, skatinti jaunimo pilietiškumą, diegti atsakomybės sampratą

Konkursą laimėjo II b klasės komanda „VGG teisėsauga“, kurios šūkis „Teisėsauga – jėga, reikalinga visada, jei sakysit – taip nėra, išrašysim mes baudas!“ Sveikiname!

Ir užduotis skaitytojams: „Kas yra Temidė? Kodėl Temidė užrištomis akimis, o rankose laiko svarstykles bei kalaviją?“

 

Laisvos, smalsios, teisingos šalies, kurios kūrėjai esame mes patys!