ERASMUS+ BENDROJO UGDYMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PROJEKTO „SIFEC“ VEIKLOJE DALYVAUJANČIŲ MOKYTOJŲ SUSITIKIMAS

Kovo 18 dieną įvyko virtualus projekte dalyvaujančių šalių (Vokietijos, Kroatijos, Ispanijos ir Lietuvos) mokytojų susitikimas.
Dėl pandemijos pasaulyje neįvyks balandžio mėn. planuotas mobilumas Lietuvoje, todėl buvo diskutuota, kokios galimos veiklų alternatyvos. Buvo apsispręsta, kad visi darbai bus tęsiami virtualioje erdvėje. Partneriai priėmė sprendimą dirbti balandžio 24 – 29 dienomis. Iki šios datos kiekvienos šalies mokiniai dirba trijuose klubuose ir ruošia pristatymą numatyta tema. Balandžio 24 dieną organizuojamas visų keturių šalių projekto dalyvių susitikimas, kuriame šalys aptars nuveiktus darbus ir išsakys savo pozicijas. Vėliau dalyviai visą savaitę bendraus tarpusavyje ir diskutuos apie išryškėjusius panašumus ir skirtumus, derins bendras pozicijas. Balandžio 29 dieną planuojamas finalinis susitikimas, kurio metu bus apibendrinti savaitės darbai.
Po visų projekto partnerių susitikimo mūsų mokyklos mokytojos J. Antanavičienė, J. Skomantienė, L. Stašauskienė, I. Zaveckaitė diskutavo ir planavo, kaip paskirstyti darbus mokiniams, numatė tikslus ir uždavinius, aptarė galimus pristatymo būdus.

Informaciją parengė Jūratė Skomantienė