5 klubas. Verslo etika.

        Lietuvos komandą sudaro keturi II klasių mokiniai Indrė, Viktorija, Sandra ir Mantas. Komandos namų darbas buvo apklausti pasirinktų Lietuvos įmonių AB „SEB bankas“ ir UAB „Granitinė skalda“ atstovus bei parengti pristatymą, kuriame būtų įvardinti įmonių panašumai ir skirtumai. Interviu metu gautą informaciją apibendrino Viktorija ir Indrė. Sandra ir Mantas atrinko infromaciją apie verslo prioritetus Europos Sąjungoje, analizavo reglamentą ir įvardino strategines kryptis.

       Tokius pačius namų darbus atliko ir kitos projekto narių komandos. Po nuotolinio susitikimo visi mokinių klubai gavo naujas užduotis. Šio klubo savaitės užduotis – pristatyti bendrą Lietuvos, Ispanijos, Kroatijos ir Vokietijos verslo etikos paveikslą: išsiaiškinti, ar visose šalyse verslai laikosi ES reglamento, ar verslai yra socialiai atsakingi, ar socialinei atsakomybei reikšmės turi veiklos sritis – paslaugos, gamyba, žemės ūkis.

       Bendravimui mokiniai pasirinko Instagram platformą, kurioje susikūrė savo grupę. Balandžio 28 d. 19 val. Lietuvos laiku visi dirbo Google meet platformoje, parengė bendrą pateiktį apie projekto šalių verslo įmonių veiklų panašumus bei skirtumus.

 

English version

Club 5. Business Ethics – Sustainable development in business

       The Lithuanian team consists of four students from grade 10: Indrė, Viktorija, Sandra and Mantas. The team was given homework – they needed to interview the employees of Lithuanian enterprises ,,SEB bankas“ and ,,Granitinė skalda“ and prepare a presentation about their similarities and differences. Viktorija and Indrė summed up the information gathered during the interviews. Sandra and Mantas picked out information about businesses‘ priorities in the EU, analysed the laws and wrote about the types of strategies.

       The other teams were assigned the same kind of homework. After the online meeting, all teams were given new tasks. This week‘s task – create a presentation about Lithuanian, Spanish, Croatian and German business work ethics: find out if business from all countries abide the law, are the businesses socially responsible, does the type of the business (for example, services, manufacture, agriculture) have any impact on its social responsibility.

       The students chose to communicate on Instagram, where they created their chat group. On the 28th of April, at 7 pm (Lithuanian time) everyone was working on Google meet. The participants created a common presentation about the similarities and differences between the businesses from the aforementioned countries.