DĖL MOKSLO METŲ PRADŽIOS

Ženk žingsnį ir tegul jis veda tave į tolį, suka į kalną.

Tegul kiekvienas tavo žengtas žingsnis atveria naujus kelius, naujas galimybes…

 

2021 m. rugsėjo 1-ąją susitiksime gimnazijoje – tikslesnė informacija dėl Rugsėjo 1-osios šventės bus paskelbta vėliau.

Vilniaus miesto savivaldybės informaciniai pranešimai:

https://vilnius.lt/lt/2021/07/30/saugiam-paaugliu-grizimui-i-mokyklas-vakcina-nuo-covid-19/

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciniai pranešimai:

https://www.smm.lt/uploads/documents/naujienos/2020-2021/Aplinkrastis_del%20nauju%20mokslo%20metu_RS.pdf

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/svietimas-covid-19-salygomis/svietimo-istaigu-veikla-nuo-2021-m-rugsejo-1-d-