Dėl trišalių pokalbių (mokinys – tėvai (globėjai, rūpintojai) – mokytojas)  

Informuojame, kad organizuojami trišaliai susitikimai: mokinys – tėvai – mokytojai.  Jų tikslas – individualios vaiko pažangos aptarimas ir pasiekimų gerinimo galimybės.

Trišaliai pokalbiai vyks 2021-11-22–2021-11-25 gimnazijoje pagal atskirą grafiką:

I gimnazijos klasės –2021-11-22 (pirmadienis);
II gimnazijos klasės – 2021-11-23 (antradienis);
III gimnazijos klasės –2021-11-24 (trečiadienis);
IV gimnazijos klasės – 2021-11-25 (ketvirtadienis).

Individualiems pokalbiams su mokytojais tėvus kviečiame registruotis TAMO pranešimu (rašyti dėstančiam mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui). Laikas taip pat derinamas su mokytoju TAMO pranešimu. Pokalbio trukmė – iki 15 min.

Kabinetai bus paskelbti gimnazijos svetainėje bei įėjus į gimnaziją.

 Prašome laikytis saugumo reikalavimų!

Trišalių pokalbių kabinetai