Deutsch Unterricht Online

 

 

Projekto pavadinimas: Praktisches und methodisches Handbuch für Deutsch-Unterricht Online (DUO)

Projekto Nr. 020-1-SK01-KA226-SCH-094410

Projekto trukmė: 2021-03-01–2023-02-28

Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos „KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness (School education)“ lėšomis.

Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovakija, projekto koordinatorius), Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem (Čekija), Gymnázium Janka Matúšku v Galante (Slovakija), Gymnázium Jána Hollého (Trnava, Slovakija), Gymnázium a střední odborná škola Mikulov (Čekija), Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala (Ústí nad Labem, Čekija), Vilniaus jėzuitų gimnazija, Vilniaus Gabijos gimnazija.

Projekte dalyvaujančios mokytojos: Irma Vičinienė ir Marytė Puzaitė

Projekto tikslas – atsižvelgiant į naujausias užsienio kalbų mokymo(si) tendencijas parengti skaitmeninio vokiečių kalbos mokymo(si) vadovą, kuriame, pagrindžiant metodiškai ir iliustruojant praktiniais pavyzdžiais, bus pristatyti įvairūs skaitmeniniai įrankiai ir jų panaudojimo galimybės vokiečių kalbos pamokoje. Projektas taip pat apima mokymo veiklas, skirtas mokytojų ir dėstytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti, ir mokytojų, dalyvaujančių įgyvendinant projekto rezultatus, metodinei ir techninei kompetencijai ugdyti. Visas vadovas bei sukurtų užduočių ir veiklų pavyzdžiai bus laisvai prieinami internete.

Informaciją parengė vokiečių kalbos mokytoja Irma Vičinienė