Kelionės į Vengriją dienoraštis

PIRMOJI DIENA

Rytą pradėjome mokykloje Felscút mieste. Po rytinės maldos ir projekto dalyvių pasveikinimo leidomės apžiūrėti pačios mokyklos. Po to aplankėme ,,Puskás academy“ sporto halę ir pagrindinį futbolo stadioną. Vėliau laiką leidome ,,Puskás academy“ menėje. Pasiskirstę grupėmis atlikome įvairias susipažinimo užduotis, žaidėme stalo tenisą, biliardą, stalo futbolą. Pavalgę pietus mokyklos valgykloje grįžome į ,,Puskás academy“ menę ir tikrinome šio miesto paveldo aprašo programėlę. Atlikę visas užduotis ir atsisveikinę su kitais dalyviais grįžome į viešbutį.

EIMANTAS

Antra diena prasidėjo besisukant virtuvėje. Mokytojas rodė, kaip gražiai sulankstyti servetėles, tinkamai padengti stalą. Turėjome galimybę išbandyti nealkoholinių kokteilių gaminimą, o vėliau ragavome kulinarijos besimokančių mokinių gamintus pietus. Diena tęsėsi Székesfehérvár mieste, kuriame apžiūrėjome vietinį Kalėdinį miestelį, aplankėme parduotuvėles, pasivaišinome karštu šokoladu ir skanėstais.

IEVA MARIJA

Trečią dieną Vengrijoje praleidome šventiškomis nuotaikomis. Dieną pradėjome skaniais pusryčiais ir kelione į „Puskás academy“, kur pasisiskirstę grupėmis kibome į darbus. Kūrėme žodyną anglų, vengrų, ispanų ir lietuvių kalbomis, rengėme pristatymus apie nacionalines šventes, taip pat vaizdo medžiagą apie pirmąsias dvi kartu praleistas dienas bei tapėme „Erasmus+ Herit-app“ logo. Vėliau persikėlėme į pagrindinę mokyklą, kur turėjome galimybę daryti įvairius kalėdinius rankdarbius. Dieną baigėme Vengrijos tradicinių šokių pamoka. Laukiame rytojaus.

PAULINA

Rytą pradėjome kelione į Etyek miestą. Jame aplankėme „KORDA” kino studiją, kurioje susipažinome su Vengrijos kino industrija. Po smagaus apsilankymo kino studijoje vykome į Budapeštą, kuriame turėjome laiko pavalgyti. Vėliau aplankėme įspūdingą „House of Terror” muziejų, kuriame sužinojome apie Vengrijos politinę situaciją Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo metais. Galiausiai grįžome į mokyklą Felcsúte, kurioje vyko atsisveikinimo vakarėlis. Po vakarėlio grįžome į viešbutį.
Dalyvaudamas „Herit app“ projekte turiu unikalią galimybę bendrauti su kitų šalių bendraamžiais ir tobulinti savo anglų kalbos įgūdžius bei išmokti naujų kalbų. Taip pat susipažįstu su kitų šalių kultūra, unikalia architektūra bei kraštovaizdžiu. Tai projektas, verčiantis nuolatos tobulėti.

LUKAS

Diena prasidėjo kelione į Budapeštą. Pirmiausia pasigrožėjome nuostabia sostines panorama, tuomet aplankėme Budos pilį, Matthias bažnyčią, galiausiai apžiūrėjome prezidentūros bei ministerijos pastatus. Po pietų vaikščiojome miesto gatvėmis, sušalę užsukome į jaukią kavinę kavos puodelio. Prieš išvažiuodami į viešbutį traukiniu, atsisveikinome su šeimininkais vengrais ir ispanais, kurie rytą išvyko namo.
Dalyvavimas „Herit app“ projekte man iš tiesų labai patiko, nes įgijau naudingos patirties. Aš patobulinau savo anglų kalbos žinias, susipažinau su žmonėmis iš skirtingų šalių, geriau pažinau jų savitą kalbą bei kultūrą. Be to, dalyvavimas projekte sustiprino mano bendravimo bei organizavimo įgūdžius, kadangi projekto metu yra skatinama bendrauti su bendraamžiais, siekiant daugiau sužinoti apie jų gimtąsias šalis.

EGLĖ

 

DIARY OF THE TRIP TO HUNGARY

DAY 1

Our morning began in a school in Felscút city. After the morning prayers and the welcoming of project participants we went to take a look around the school. Next we visited the ,,Puskás academy“ sports hall and the main football stadium. Afterwards we spent time in the hall of ,,Puskás academy“. Later we were divided into groups and completed several tasks to get to know each other better, played table tennis, billiard and table football. We had lunch in the school cafeteria, went back to the ,,Puskás academy“ hall and checked the city heritage description app. After completing all of the exercises we said goodbye to the other participants and went back to the hotel.

EIMANTAS

The second day started in the kitchen. The teacher taught us how to fold napkins and how to correctly set the table. We had a chance to try making non-alcoholic drinks and next we ate lunch made by culinary students. Afterwards we went to Székesfehérvár city and took a look at the only Christmas town. There we visited the shops, tasted hot chocolate and candy.

IEVA MARIJA

We spent our third day in Hungary in a convivial mood. The day started off with delicious breakfast and a trip back to „Puskás academy“, where we were separated into groups again and got to work. We created a dictionary in English, Hungarian, Spanish and Lithuanian languages, prepared slides about national holidays and videos about the first two days spent together, painted the „Erasmus+ Herit-app“ logo. Next we went to the main school and there we made Christmas crafts. The day ended with a Hungarian traditional dance lesson. We can‘t wait for tomorrow.

PAULINA

Day 4 began with a trip to Etyek city. There we visited the „KORDA” film studio and were introduced to the Hungarian film industry. Subsequent to our visit we went to Budapest where we had free time to eat. After lunch we visited the „House of Terror” museum and there we learned about the political situation of Hungary during the First and Second World Wars. Then we went back to the school in Felcsút and had a farewell party, after which we went back to our hotel.

By taking part in the „Herit app“ project I have a special chance to communicate with my peers from other countries and improve my English while also learning new languages. I also get acquainted with other countires‘ culture, unique architecture and landscape. It‘s a project that forces participants to improve.

LUKAS

Our fifth day in Hungary started with a trip to Budapest. Firstly we admired the amazing capital scenery, visited the Buda castle, Matthias church and took a look at the presitential and ministry buildings. After lunch we walked around the city streets and got cold, so we stopped by a warm and cozy cafe and had coffee. Before going back to the hotel by train we said goodbye to our Hungarian hosts and participants from Spain because they left in the morning.
I loved taking part in the „Herit app“ project because I got useful and fun experiences. I improved my English language skills, got to know people from different countries, their language and culture. In addition, by participating in the project I made my communicative and organisational skills better because it was required to communicate with my peers in attempt to know more about their countries.

EGLĖ