Projekto „Stebiu – Vertinu – Augu“ rugsėjo mėnesio veiklos

Vilniaus Gabijos gimnazijoje nuo 2022 metų rugsėjo 1-osios dienos startavo naujas Erasmus+ projektas „Stebiu – Vertinu – Augu“. Vienas iš projekto tikslų – plėtoti mokytojų profesinį tobulėjimą, stebėti ir vertinti mokinių asmeninę pažangą ir pasiekimus, taikant naujas technologijas ir novatoriškus mokymo metodus bei ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją. Gimnazijos mokytojai praves užsienio kalba įvairių dalykų pamokas Graikijos bei Bulgarijos mokyklose, taikys novatoriškus mokymo metodus ugdymo procese, stebės bei vertins mokinių pažangą ir pasiekimus.
Pirmosiomis rugsėjo dienomis visų mokomųjų dalykų mokytojų metodinės grupės buvo supažindintos su šiuo projektu bei jo tikslais. Mokytojai, norintys dalyvauti projekte, rašė motyvacinius laiškus, kuriuose pasidalino mintimis, kodėl šis projektas jiems aktualus, kodėl nori jame dalyvauti bei kokius metodus norėtų pristatyti Graikijos bei Bulgarijos mokyklose.
Darbo grupė atrinko 5 mokytojus, kurie lapkričio mėnesį vyks į Graikijos 5o IMERISIO GYMNASIO EYOSMOU THESSALONIKIS mokyklą. Artimiausiu metu mokytojų laukia paruošiamieji darbai: susipažinti su Graikijos švietimo sistema, suplanuoti pamokas, parinkti tinkamiausius metodus, kurie leis ne tik perteikti ugdomąjį turinį, bet ir sudarys sąlygas geriausiai stebėti bei vertinti mokinių pasiekimus bei pažangą.
Paruošė Irma Zaveckaitė