Svečių iš Airijos vizitas

Antradienis

Mes pasitikome svečius iš Airijos mūsų gimnazijoje. Papasakojome jiems apie mūsų  mokyklą  ir pakvietėme susipažinti su ja  ekskursijos metu. Mūsų svečiai turėjo galimybę dalyvauti keliose pamokose. Vėliau visi išvykome į užsienio reikalų ministeriją, kur  susitikome su viceministru Egidijumi Meilūnu, turėjome įspūdingą pokalbį, kurio metu  keli mokiniai iš abiejų mokyklų laimėjo prizus už atsakymus į klausimus. Mokytojams buvo įteikti įspūdingi suvenyrai su žodžiais „Lietuvių kalbos ambasadoriai“. Vėliau mums buvo papasakota ir suteikta galimybė pasivaikščioti po užsienio reikalų ministeriją.

Pasibaigus šiam vizitui, keliavome pasivaikščioti po Vilniaus žymiausias vietas, senamiestį. Diena pasibaigė pietumis picerijoje „Bonocosi“, kalbant ir spėliojant mįsles.

Tuesday

We welcomed guests from Ireland at Gabijos Gymnasium. We had a presentation about our school and then we gave a tour around it. Our guests participated in a few lessons. Later we went to the Ministry of Foreign Affairs and got a wonderful opportunity to meet  the Vice-Minister Egidijus Meilūnas and take a look around the Ministry. A few students from both schools  were given  prizes for their answers to the questions.  The teachers received impressive souvenirs with the words „Ambassadors of the Lithuanian Language“. Later we were taken on the excursion around the Minsitry of Foreign Affairs.

After the visit we went for a walk in the Old Town and visited the main most famous places of Vilnius and, of course,  took photos. We ended the day with dinner at Pizzeria Bonocosi  talking and playing charades while waiting for pizzas.

Trečiadienis

Keli mokiniai ir mokytojos pasitiko svečius iš Airijos prie jų viešbučio ir palydėjo iki Seimo. Prie Seimo susitikę likusius mokinius pradėjome ekskursiją po rūmus. Po labai įdomios ekskursijos keliavome apžiūrėti Gedimino pilies bokšto, kuriame gidė trumpai papasakojo apie šio bokšto istoriją. Pasibaigus visoms ekskursijoms kartu papietavome ir pasišnekučiavome McDonald‘s užkandinėje. Po pietų visi turėjome dvi valandėles laisvo laiko. Pailsėję ir įgavę naujų jėgų keliavome į „Akropolį“, kur smagiai praleidome laiką čiuožinėdami ant ledo.

Wednesday

Several students and teachers met the guests from Ireland at their hotel and escorted them to the Seimas. After meeting at the Seimas, we started a tour at  the Lithuanian Parliament. After a very interesting and informative excursion, we went to see the tower of Gediminas Castle, where the guide told us briefly about the history of this tower. After all the excursions, we had lunch together and chatted at McDonald‘s. In the afternoon we all had two hours of free time. Having rested and recharged with new energy, we traveled to  Akropolis, where we had a great time skating on ice.

Ketvirtadienis

Visi susitikome prie viešbučio, kuriame apsistojo mūsų svečiai iš Airijos. Sėdę į išnuomotą autobusą, pajudėjome link Trakų. Apžiūrėję Trakų pilį, paklausę įdomių istorijų, dar turėjome šiek tiek laisvo laiko, kurio metu galėjome užkąsti, įsigyti suvenyrų ir tiesiog pasivaikščioti. Labai skaniai papietavę „Senojoje Trakų Kibininėje“, grįžome į Vilnių. Nuvykome prie Vilniaus televizijos bokšto – svarbios kovos už Lietuvos Laisvę  1991 metų sausio 13-ąją vietos. Vėliau pakilome į bokštą ir gėrėjomės nuostabiais Vilniaus apylinkių vaizdais.

Thursday

We met at the hotel where our guests from Ireland had been staying at. We left for Trakai by a hired bus. Having visited Trakai Castle with its overwhelming history, we had some free time to have a snack, buy some souvenirs or just go for a walk. After  delicious  lunch at Trakai Senoji Kibininė we returned to Vilnius to visit Vilnius Television Tower – a remarkable place for the Fight for Freedom on the night of 13 January 1991  . We had an unforgettable experience to enjoy a magnificent view of Vilnius from the top of the TV Tower.