Erasmus+ programos  „Creative use of learning applications in school education“ patirtis

Vilniaus Gabijos gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Jolanta Antanavičienė spalio 19–21 dienomis dalyvavo Liuksemburge vykusioje Erasmus+ programoje „Creative use of learning applications in school education“. Metodinėse grupėse buvo dalinamasi  informacija apie interaktyvias mokymosi bei skaitmenines vertinimo / įsivertinimo  programėles ir žaidimus geografijos ir istorijos pamokose. Vilniaus Gabijos gimnazija dalyvauja Erasmus+ KA122-SCH‚ „Trumpalaikiai bendrojo ugdymo mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai“ ir yra  suplanuotas vizitas į Graikiją, todėl tikimasi, kad tai  bus puiki galimybė interaktyvias programėles panaudoti vedant pamokas. Taip pat buvo kalbėta  apie Simplemind, kurią galima panaudoti  minčių lietui bei minčių žemėlapiui sudaryti pateikta tema. Google classroom, Showbie / Thinglink / BookWidget platformos  suteikia  galimybę kurti įvairių tipų užduotis, vertinimą bei galimybę gauti grįžtamąjį ryšį. Quizzizz / Quizlet / Kahoot  / Memrise / Socrative / Google doc pateiktos  kaip priemonės testams bei mokinių individualios pažangos stebėsenai. Padlet programėlę galima panaudoti  kūrybinėms užduotims atlikti, vertinimui ir  įsivertinimui. Flip programėlę galima pritaikyti ugdymo procese dėl paprasto panaudojimo: tereikia sukurti grupę mokinių, kuriems bus skirta užduotis, paviešinti diskusijos temą ir paprašyti, kad dalyviai paliktų video komentarą. Šios programėlės naudojimas ugdo kalbinę kompetenciją, gilina teminį žodyną, loginę minčių seką ir teikia papildomą galimybę mokyti mokinius viešo kalbėjimo (įrašęs komentarą, mokinys turi galimybę įrašą peržiūrėti ir jį redaguoti). Vedant Integruotas pamokas galima  panaudoti ir geoguessr žaidimą, kai mokinys tarsi atsiduria tam tikroje pasaulio vietoje ir naudodamasis užuominomis turi išsiaiškinti, kur jis yra (šalyje / mieste). Užduotį galima atlikti poromis, bendrauti anglų kalba, naudoti teminį žodyną ir sužinoti kuo daugiau apie šalį / miestą (gyventojų skaičių / kultūrą / išteklius / ekonomiką / verslą). Skirtingų metodinių grupių nariai išbandys pasiūlytas užduočių kūrimo programėles, vertinimo ir įsivertinimo programėles bei žaidimus ir pateiks grįžtamąjį ryšį apie programėlių panaudojimą pamokose. Programėlių naudojimas gilina skaitmeninę kompetenciją, nes mokytojas kuria užduotis, vertinimo ir įsivertinimo formas. Mokiniai atlieka kūrybines užduotis, testus, įsivertina, parašo bei įrašo video komentarus.

Parengė anglų kalbos mokytoja ekspertė Dalia Bražinskienė