Sveikinimas

Laisvės ir galimybių, nepriklausomybės ir pasirinkimų, bendrystės ir pareigos paženklinta Vasario 16-oji… Tai kasdienio kiekvieno mūsų, Lietuvos piliečio, gyvenimo ir kasdienybės motyvas. Grožėkimės savo gimtuoju kraštu, didžiuokimės esą lietuviai, vertinkime tai, ką turime ir kuo galime dalytis su kitais.

Pilietinės dvasios!

Su Vasario 16-ąja!

Direktorė