Pirmieji SVA projekto mokymosi kursai

2023-09-06/2023-09-12 vyko Erasmus+ projekto „Stebiu-Vertinu-Augu“ trečiasis etapas – mokymosi kursai, atliepiantys projekto tikslus:
1. Plėtoti mokytojų profesinį tobulėjimą stebėti ir vertinti mokinių asmeninę pažangą ir pasiekimus, taikant naujas technologijas ir novatoriškus mokymo metodus bei ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją.
2. Tobulinti mokytojų užsienio kalbų kompetenciją.
Savaitė prabėgo turiningai. Kolegos iš Lietuvos, Ispanijos, Maltos ir Rumunijos dalinosi patirtimi apie aktyvius mokymo(si) metodus, inovatyvius įsivertinimo būdus, bendrųjų kompetencijų ugdymą, reflektavimo svarbą ugdymo procese. Visi kursų dalyviai tobulino savo anglų-ispanų-lietuvių kalbų kompetencijas.
Jeigu kas nors paklaustų, ar sunku mokytojui mokytis? Po šių kursų galėtume atsakyti: ir TAIP, ir NE. Lengva, nes mokytojai daug ką žino bei moka. Tokiais atvejais užduotis paprasta atlikti. Tačiau kartais būna sunku mokytis, nes neįmanoma žinoti visko, o išsiaiškinti ko nežinai tenka užsienio kalba. Išeiti iš komforto zonos, tai puiki galimybė tobulėti.

Būkite drąsūs nežinoti VISKO! Dalyvaukite Erasmus+ projektuose!