9–10 klasių kūrybinių darbų užsienio kalbomis paroda „Mįslės – kur slepiasi atsakymas?“

Mįslės – folkloro rūšis, reikalaujanti iš menančiojo pastabumo, minčių ir vaizduotės aktyvumo. Mįslės lavinamoji-auklėjamoji reikšmė išplaukia iš mįslės struktūros ir meninių ypatybių, tačiau skirtingose užsienio kalbose žodis gali turėti tą pačią rašybą, bet skirtingą reikšmę, todėl menant mįsles galima ilgiau klaidžioti mąstymo labirintais.

Užsienio kalbų metodinės grupės mokytojai remdamiesi Vaiko gerovės komisijos inicijuoto projekto „Knyga“ sausio mėnesio tema ir vokiečių kalbos mokytojos metodininkės Irmos Vičinienės idėja surengti parodą,  pasiūlė 9–10 klasių mokiniams parengti kūrybinius darbus tema „Mįslės – kur slepiasi atsakymas?“. Mokiniai kūrybiškai įvairiomis priemonėmis užrašė mįsles ir iliustravo atsakymus piešiniais, kurie buvo iškabinti 2024-01-29 antrojo aukšto fojė. Ši kūrybinių darbų paroda skatino atkreipti mokinių dėmesį į užsienio kalbas, pabrėžė mąstymo proceso svarbą, skatino pakartoti vokiečių, anglų, prancūzų, rusų kalbomis parašytus žodžius, ieškoti atsakymų. Atlikdami kūrybinius darbus, mokiniai suprato, kad mįslės pabrėžia poetinę daiktų ar reiškinių pusę, jomis atskleidžiamas pačių paprasčiausių daiktų grožis, o jose slypinčiose metaforose –  vaizduojamų objektų ypatumai, individualios savybės. Pasak mokinių, ši iniciatyva skatino ieškoti, veikti, pažinti, atrasti ir skleistis jų, kaip iliustratorių, kūrybiškumui bei pradėti mąstyti apie gyvenimiškų mįslių su sudėtingesniu turiniu sprendimą.

Tekstą parengė vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Irma Vičinienė

Fotografavo prancūzų kalbos mokytoja metodininkė Ana Baranovskaja