MAŽO GYVENIMO MOZAIKA: veiksmo atomazgos…

Kovo mėnuo mūsų mintyse ir jausmuose žadina taip lauktą pavasarį. Gabijos gimnazijoje kovo mėnuo kasmet skiriamas bendruomenės sąmoningumui didinti. Ramus tonas ir geranoriškumas – harmoningo bendravimo ir palankios emocinės savijautos pagrindas. Kai žmogus yra vertinamas – jis bendradarbiauja, kai žmogus nuvertinamas – kyla impulsas priešintis. Šiais metais kvietėme gimnazijos bendruomenę diskutuoti apie tarpusavio bendravimą ir auginančią draugystę. Aiškinomės, kaip pasiekti abipusį sutarimą ir ką daryti, jei įpuolėme į konfliktų virtinę. Taip pat gilinome efektyvaus bendravimo įgūdžius – kaip išgirsti kitą ir būti išgirstam? Kiekvienas bendruomenės narys turėjo galimybę dalyvauti akcijoje „Koks komplimentas arba palinkėjimas tave pradžiugintų?“. Juk šilti žodžiai sušildo!

Tęsiant metų projektą „Knyga 2024“, klasių valandėlių metu mokiniai dalyvavo veiklų cikle „Mažo gyvenimo mozaika: veiksmo atomazga. Žodžio ir veiksmo galia – kaip mes veikiame kitus žmones, kaip jie veikia mus?“. Praktinėmis užduotimis mokiniai pabandė pajausti savo žodžio ir veiksmo vertę, nes tie patys žodžiai gali skambėti labai skirtingai. Gimnazistams vertingiausi žodžiai  yra šie: AČIŪ, ŠEIMA, MEILĖ.

Taip pat tradiciškai gimnazijoje buvo atliktas mikroklimato ir patyčių paplitimo tyrimas, kuris atskleidė, jog gimnazijoje kuriamas pozityvus mikroklimatas. Didžioji dalis mokinių pažymi, kad mokykloje jaučiasi saugūs. Tyrimo rezultatai įkvepia tęsti į bendrystę ir palankią ugdymosi aplinką orientuotas veiklas.

Mokykimės sakyti džiuginančius ir palaikančius žodžius, pastebėkime ir įvertinkime, kas yra gera ir kas mus augina. Pastebėkime atbundančios gamtos spalvas, pasidžiaukime sugrįžtančiais paukščiais ir šiluma.