Sveikinimas

Mielieji,

Ar jau įkvėpę pavasario juntant, kurgi gyvena tikėjimas…

Šv. Velykos – Tikėjimo šventė…
Tegul ši šventė padeda vertinti tai, ką turime,
tai, kuo galime pasidalyti,
tai, kas ir mums, ir kitiems teikia ramybės, džiugesio, vilties.
Tad paprasto ėjimo į savo ir kitų širdis!
Margučių spalvų ir atspalvių!

Direktorė