Vizitas Sicilijoje

2024 metų balandžio 26 – gegužės 1 dienomis Vilniaus Gabijos gimnazijos atstovės viešėjo Sicilijoje. Ši kelionė – tai Erasmus+ programos įvadas. Viešnagės tikslas buvo užmegzti ryšius su Sicilijos ugdymo įstaiga, kad vėliau būtų galima keistis mokymosi idėjomis bei kviesti vieni kitus vesti bei stebėti pamokų.

LICEO SCIENTIFICO STATALE „BENEDETTO CROCE“ – taip vadinosi ugdymo(si) įstaiga,  kurion ankstyvą balandžio rytą  ir leidosi būrelis gimnazijos mokytojų. Nors kelionė buvo ankstyva ir žvarbi, nors laukė gana netrumpas maršrutas, ji neprailgo kalbantis apie būsimą vizitą, dalinantis lūkesčiais ir praėjusių kelionių įspūdžiais.

Tačiau net ir dalinantis įspūdžiais bei planais nebuvo galima numatyti tokio nuoširdaus ir šilto sutikimo Palermo oro uoste. Šiame oro uoste visas pasitiko ne tik saulė ir šiluma, bet ir gražia lietuvių kalba visas pasveikinęs projekto koordinatorius. Netrukus autobusiukas jau riedėjo saulėtais  Sicilijos keliais viešbučio link dalindamas vieną už kitą įspūdingesnius Sicilijos vaizdus.

Minėtas licėjus visas pasitiko draugiškai.  Buvo dalyvauta įvairiose pamokose, kurių trukmė, kaip paaiškėjo, skiriasi nuo pamokų trukmės Lietuvoje. Smagu buvo pasidžiaugti itin karštais debatais per anglų kalbos pamoką, įdomu buvo dalyvauti fizikos pamokoje, kurios metu buvo atliekami įvairūs bandymai, o mokytojui talkino asistentė – laborantė. Be abejo, vyko ir daug pokalbių su įvairių dalykų mokytojais, kurie ir patys pasakojo apie savo šalies ugdymo sistemą, ir smalsavo, kaip mokoma(si) Lietuvoje.

Dalykinės vakarienės metu priimti susitarimai sulaukti vieni kitų vizito jau artimiausioje ateityje kitą dieną buvo patvirtinti sertifikatais ir šiltais rankų paspaudimais. Aptarus preliminarias vizitų datas, pasižvalgius po licėjaus biblioteką, kuri yra ir puikus architektūrinis objektas, atėjo metas atsisveikinti. Daugybė nuoširdžių apkabinimų, šiltų šypsenų ir tvirtų rankų paspaudimų sudarė įspūdį, jog bendraujama su jau seniai pažįstamais, artimais žmonėmis, su kuriais tik trumpam išsiskiriama, kad netrukus būtų galima ištarti: „Buona Giornata“ Lietuvoje.

Parengė D.Ambrakaitienė