SVEIKINIMAS

… ant delno nutūpusi plaštakė, po kojomis – platėjantis kelias, akyse – ateities horizontai, širdyje – versmė gyvasties. Rodos, dar taip neseniai, prieš 12 metų, buvai nedrąsus gabijietis, tačiau su faustiškuoju smalsumu žengiantis Gabijos gimnazijos koridoriais… Šiandien mokyklinis laikas nostalgiškai šypteli: „Viskas…“

Mieli abiturientai,

Akivaizdu – mokyklinis etapas baigiasi ir galima rašyti tašką. Šiandien pildosi svajos, veriasi naujos galimybės – nors gal ir baugoka, bet rankos pačios tiesiasi kuo greičiau dvylika metų rašytus sąsiuvinius padėti kuo giliau, kuo toliau ir pagauti likimo vėją… 45 minučių laiką keičia būsena – džiaugsmo, ėjimo, ieškojimo, svajojimo… Kol kas kryptis neaiški. Ir Jūsų valia klaidžioti, tikėti(s) ar likti (tiesa, juodraščių suaugusiųjų pasaulyje nebus (bet pasinaudokite jais per egzaminus), korektūros priemonės (per egzaminą jomis naudotis negalima) – taip pat tik laikinas sprendimas) ten, kur atsitiktinumo, darbo, nors labiausiai norisi tikėti, kad meilės, nes meilės galia ne tik kurianti, bet ir gydanti, būsite nuvesti. Susitikti su savimi. Rasti sau kelią. Eiti svajonių keliu…

Gabijos gimnazijos vartai atsiveria Jums, 33-ioji abiturientų laida.

Naujų potyrių laikas tiesia ranką naujai krypčiai, naujam keliui, naujoms svajonėms… Gal išdaigiškai švelnioms, gal džiugiai naivioms, gal spontaniškai protingoms, bet visada nuoširdžioms.

Šviesios mokyklinių metų pabaigos ir įvairiausių pojūčių dermės!

Direktorė