Konferencija „Geriausių II gimnazijos klasių mokinių projektinių darbų pristatymas I klasių mokiniams“

2024-06-20 vyko konferencija „Geriausių II gimnazijos klasių mokinių projektinių darbų pristatymas I klasių mokiniams“

Projektinės veiklos tikslas – ugdyti(s), patikrinti ir įvertinti mokinio dalykines ir bendrąsias kompetencijas, įgytas mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Projektinė veiklos uždaviniai: 

  1. sudaryti mokiniui galimybę laisvai pasirinkti geriausiai jo gebėjimus, poreikius ir interesus atitinkančią projektinio darbo idėją (problemą, objektą, sumanymą), savarankiškai tyrinėti, analizuoti, sukurti ir pristatyti savo veiklos rezultatus;
  2. suteikti informacijos mokiniui planuojant tolesnį mokymąsi.

Projektinės veiklos nauda mokiniui:

  1. padeda mokytis atsižvelgiant į skirtingus mokinių interesus, aktyvumą bei gebėjimus;
  2. moko praktiškai taikyti įvairių dalykų žinias bei mokymosi ir tyrimo metodus;
  3. moko kritiškai vertinti informaciją, mokslo naujoves, sieti jas su gyvenimu;
  4. skatina bendradarbiauti, sprendžiant iškeltus uždavinius, reikšti ir ginti savo nuomonę;
  5. didina mokinių motyvaciją bei kūrybingumą;
  6. skatina atsakomybės jausmą planuojant veiklą ir laiku atliekant užduotis.

 

II gimnazijos klasių mokinių projektinė veikla vyko nuo 2023 m. lapkričio mėn. iki 2024 m. balandžio mėn. Komisijoms vertinti buvo pristatyti 82 darbai. Mokinius konsultavo 36 mokytojai – darbų vadovai.

Konferencijoje buvo pristatyta 12 geriausių projektinių darbų:

Dalykas Tema Vadovas
Dailė Asambliažas – tai kūrybinis džiazas R. Baltrūnienė
Biologija Valymo produktų poveikis pelėsio augimui R. Burakienė
Anglų kalba The History of the English Language. L. Gadžijeva
Matematika Statistika – melo rūšis N. Zdanienė
Fizika Išorės veiksnių įtaka saulės elementų  efektyvumui N. Karalius
Technologijos Gėlo vandens reikšmė visuomenėje R. Vitkus
Lietuvių kalba ir literatūra Ironijos taikinys šiuolaikinėje publicistikoje V. Ambrasiūnienė
Technologijos XIX amžiaus mada Europoje E. T. Janovič
Istorija Karoliniškių mikrorajonas sovietmečiu ir dabar R. Trinkūnas
Anglų kalba The Pink Tax V. Pulina
Chemija Cukraus kiekio nustatymas maisto produktuose G. Misiukevičienė
Muzika 1960-1969 m. muzikos populiarumas tarp šiuolaikinio jaunimo E. Bagvilienė

 

Informaciją parengė L. Stašauskienė