Virtuali paroda

Vardinis A. Lelešiaus fondas
Albinas Lelešius gimė 1922 m. Padovinio kaime, prie Dovinės upės, Marijampolės rajone. Baigė Kvietiškio žemės ūkio mokyklą, Marijampolės gyvulininkystės technikumą. 1948 m. įstojo į Lietuvos veterinarijos akademiją, Zootechnikos fakultetą. Nuo 1949 m. dirbo Kretingos apskrities žemės ūkio skyriuje zootechniku, vėliau grįžo į tėviškę.
1951 m. buvo ištremtas į Sibirą. Pirmiausia į Zakarovą, vėliau į Chromovską.
1957 m. , grįžęs iš tremties, apsistojo Marijampolėje. Dirbo „Atžalyno“ tarybiniame ūkyje zootechniku selekcininku, tęsė mokslus LVA ir 1963 m. gavo diplomą. 1964 m. persikėlė į Vilniaus rajoną, Bendorius. Dirbo Vilniaus valstybiniame žirgyne selekcininku.
Parašė ir savo lėšomis išleido šias knygas:
1977 m. „Kaimas prie Dovinės pakrančių“ (apie gimtąjį Padovinio kaimą).
1990 m. „ Kas slypi galvijų servis periode“.
1998 m. „O juk buvo ir taip“ (apie tremtyje praleistus metus).
2001 m. „Ko ieškome skaitydami knygas“ (aprašė savo 1977-2001 m. perskaitytas knygas).
2001 metais Vilniaus Gabijos gimnazijos biblioteka praturtėjo 8496 Albino Lelešiaus dovanotomis knygomis. Knygos sudėtos specialiame bibliotekos skyriuje. Skaitytojai maloniai nustemba A.Lelešiaus fonde atradę labai reikalingą bei ilgai ieškotą kitose bibliotekose knygą.
Vilniaus Gabijos gimnazijos bendruomenė ir šiandien džiaugiasi A.Lelešiaus dovanotomis knygomis.
Daugiau informacijos iš bibliotekos metraščio ČIA (nuotraukos)