ADMINISTRACIJA

Vilija Klimavičienė direktorė 1221 kab. vilija.klimaviciene@vilnius.eu

vilija.klimaviciene@gabijos.vilnius.lm.lt

Jūratė Bakasėnaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2801 kab. jurate.bakasenaite@vilnius.eu

jurate.bakasenaite@gabijos.vilnius.lm.lt

Alma Mikailionienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui 283 kab. alma.mikailioniene@vilnius.eu

alma.mikailioniene@gabijos.vilnius.lm.lt

Jolita Rainienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui 293 kab. jolita.rainiene@gabijos.vilnius.lm.lt