Filosofija, vizija, misija

Filosofija
Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų… – išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.  (Pagal D. Loką ir kinų patarlę)

Vizija
Vilniaus Gabijos gimnazija – pozityvaus mikroklimato ir nuolat besimokanti mokykla, kurioje teikiamas kokybiškas ugdymas vadovaujantis geros mokyklos principais.

Misija
Kiekvieno mokinio pažangos ir ugdymosi sėkmės, t. y. gerų ugdymosi rezultatų ir prasmingo saviraiškaus gyvenimo gimnazijoje, siekianti mokykla, kuri savo veiklą grindžia bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

Vertybės
Atsakomybė kaip siekiamybė geriausio
Mokymasis kaip pažinimas, atradimas ir taikymas
Kūryba kaip naujų sprendimų paieška
Pagalba kaip dalijimasis
Susitarimas kaip bendruomeniškumas
Atskaitomybė kaip tobulėjimo galimybė

Prioritetai
Mokinių asmeninės pažangos bei gimnazijos pažangos stiprinimas.
Saviraiškus gyvenimas.
Lyderystės ir duomenimis grįstos vadybos stiprinimas.