Klasių vadovai

 

2019–2020 mokslo metais

 

Klasė Klasės vadovas
1 a Kristina Mitkevičienė
1 b Danguolė Bielovienė
1 c Nijolė Labovič
1 d Kazė Startienė
2 a Laima Verdingovienė
2 b Nijolė Ramonaitė
2 c Jolanta Chodoravičiūtė
2 d Danutė Sabulienė
2 e Nijolė Sedleckienė
3 a Audronė Tamulionienė
3 b Ina Lieponienė
3 c Romualda Šocikienė
3 d Edita Venckutė
3 e Miglė Guogytė
3 f Iveta Varnienė
4 a Jurgita Bendoravičienė
4 b Jolanta Chodorovičiūtė
4 c Vida  Remeškevičienė
4 d Edita Venckutė
 4 e Jurgita Badaraitė
4 f Nijolė Sedleckienė
5 a Jurgita Plepytė
5 b Renata Macevičienė
5 c Neringa Lazaitienė
5 d Eglė Venclovaitė-Urbanienė
5 e Ieva Šeikytė
5 f Aušra Vasarevičienė
6 a Eglė Meldaikė
6 b Raimundas Trinkūnas
6 c Alina Armonienė
6 d Rita Leleivienė
6 e Eugenija Bieliauskaitė
7 a Violeta Aniūnienė
7 b Irena Kusaitė
7 c Marija Siliuk
7 d Laura Stašauskienė
7 e Irena Ažondenienė
8 a Sigita Lagunavičienė
8 b Raselė Abromaitienė
8 c Danguolė Narečionienė
8 d Romualda Pinkevičienė
8 e Virginija Mitrulevičienė
I a Saulius Bužinskas
I b Irma Vičinienė
I c Giedrė Misiukevičienė
I d Marytė Puzaitė
I e Vilija Rutkauskienė
I f Laura Kaziliūnienė
II a Jolanta Antanavičienė
II b Lina Polikarpienė
II c Neringa Jagėlienė
II d Vilma Ambrasiūnienė
II e Natalja Trofimova
II f Virginija Viniautienė
III A Loreta Rastenienė
III B Nerijus Karalius
III C Agnija Vasiliauskienė
III D Rita Vilkelienė
III E Jolanta Grudzinskienė
IV A Agnė Padvaiskienė
IV B Ana Baranovskaja
IV C Loreta Stasiulaitienė
IV D Jūratė Skomantienė