Klasių vadovai

KLASIŲ VADOVAI 2018–2019 mokslo metais

Klasė Klasės vadovas
1 a Laima Verdingovienė
1 b Nijolė Ramonaitė
1 c Andželika Padarauskienė
1 d Danutė Sabulienė
1 e Danguolė Plankienė
2 a Audronė Tamulionienė
2 b Ina Lieponienė
2 c Romualda Šocikienė
2 d Edita Venckutė
2 e Miglė Guogytė
2 f Iveta Varnienė
3 a Jurgita Bendoravičienė
3 b Jolanta Chodorovičiūtė
3 c Vida  Remeškevičienė
3 d Rita Adomonienė
3 e Jurgita Badaraitė
3 f Nijolė Sedleckienė
4 a Birutė Valavičienė
4 b Danguolė Bielovienė
4 c Jolanta Chodorovičiūtė
4 d Kazė Startienė
 4 e Kristina Mitkevičienė
5 a Eglė Meldaikė
5 b Rūta Jurgelionytė
5 c Alina Armonienė
5 d Rita Leleivienė
5 e Eugenija Bieliauskaitė
6 a Violeta Aniūnienė
6 b Irena Kusaitė
6 c Marija Siliuk
6 d Laura Stašauskienė
6 e Irena Ažondenienė
7 a Sigita Lagunavičienė
7 b Raselė Abromaitienė
7 c Danguolė Narečionienė
7 d Giedrius Junevičius
7 e Virginija Mitrulevičienė
8 a Eglė Karalienė
8 b Irma Vičinienė
8 c Nijolė Misiukienė
8 d Laura Kaziliūnienė
8 e Renata Macevičienė
I a Jolanta Antanavičienė
I b Lina Polikarpienė
I c Neringa Jagėlienė
I d Vilma Ambrasiūnienė
I e Natalja Trofimova
I f Virginija Viniautienė
II a Neringa Lazaitienė
II b Aušra Vasarevičienė
II c Agnija Vasiliauskienė
II d Rita Vilkelienė
II e Valda Žiedienė
III A Agnė Padvaiskienė
III B Ana Baranovskaja
III C Loreta Stasiulaitienė
III D Jūratė Skomantienė
IV A Loreta Rastenienė
IV B Raimundas Trinkūnas
IV C Vilija Rutkauskienė
IV D Eglė Venclovaitė-Urbanienė
IV G Giedrė Misiukevičienė