Mokytojai

MOKYTOJAI

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAI

Vilma Ambrasiūnienė

Alina Armonienė

Irena Ažondenienė

Jūratė Kalverš

Rita Leleivienė

Alma Mikailionienė

Lina Polikarpienė

Vilija Rutkauskienė

Jūratė Skomantienė

Aušra Vasarevičienė

Rita Vilkelienė

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAI

Jolanta Antanavičienė

Rasa Balandienė

Chalina Bogdanovič

Dalia Aušrelė Bražinskienė

Andrius Kniška

Nerita Kairevičiūtė

Virginija Kriaučiūnaitė

Virginija Mitrulevičienė

Agnė Padvaiskienė

Dalė Šiškaitė

Daiva Tamulevičiūtė

Ingrida Terechovienė

Renalda Tumėnienė

Ignas Žilinskas

Rita Žumbienė

RUSŲ KALBOS MOKYTOJAI

Nijolė Misiukienė

Marytė Puzaitė

Natalja Trofimova

VOKIEČIŲ KALBOS MOKYTOJA

Irma Vičinienė

PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJA

Ana Baranovskaja

MATEMATIKOS MOKYTOJAI

Jūratė Bakasėnaitė

Raimondas Dulinskas

Eglė Karalienė

Sigita Lagunavičienė

Neringa Lazaitienė

Birutė Milimavičienė

Marija Siliuk

Mantas Vaišnoras

Virginija Viniautienė

Irma Zaveckaitė

INFORMACINIŲ TECNOLOGIJŲ MOKYTOJAI

Daiva Andriukaitienė

Veslava Kaminskienė

Rūta Jurgelionytė

Ieva Ratkevičienė

FIZIKOS MOKYTOJAI

Loreta Rastenienė

Nerijus Karalius

CHEMIJOS MOKYTOJAI

Laura Kaziliūnienė

Giedrė Misiukevičienė

Valda Žiedienė

BIOLOGIJOS MOKYTOJAI

Violeta Aniūnienė

Vilija Klimavičienė

Virginija Kriaučiūnaitė

Neringa Jagėlienė

Agnija Vasiliauskienė

ISTORIJOS MOKYTOJAI

Raselė Abromaitienė

Saulius Bužinskas

Loreta Stasiulaitienė

Raimundas Trinkūnas

GEOGRAFIJOS MOKYTOJAI

Eugenija Bieliauskaitė

Neringa Jagėlienė

Irena Kusaitė

ETIKOS MOKYTOJAI

Renata Macevičienė

Laimis Kvedaravičius

TIKYBOS MOKYTOJA

Eglė Venclovaitė-Urbanienė

EKONOMIKOS  MOKYTOJA

Laura Stašauskienė

PSICHOLOGIJOS MOKYTOJA

Šarūnė Vienė

MUZIKOS MOKYTOJAI

Edita Bagvilienė

Laima Gorobec

Lijana Kupstienė

Regina Šapranauskaitė

CHOREOGRAFIJOS MOKYTOJAI

Jurgita Galdikienė

Ieva Šeikytė

DAILĖS  MOKYTOJAI

Ramutė Baltrūnienė

Audronė Mockuvienė

FOTOGRAFIJOS  MOKYTOJA

Jolita Baranauskienė

KERAMIKOS  MOKYTOJA

Justina Kildišytė

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJAS

Algirdas Nakvosas

TEATRO MOKYTOJA

Eglė Meldaikė

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAI

Laura Kaziliūnienė

Danguolė Narečionienė

Laura Stašauskienė

Genė Vitkuvienė

Romas Vitkus

KŪNO KULTŪROS  MOKYTOJAI

Lina Bagdonienė

Jolanta Grudzinskienė

Giedrius Junevičius

Romualda Pinkevičienė

Rita Rukienė

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

Rita Adomonienė

Jurgita Badaraitė

Jurgita Bendoravičienė

Danguolė Bielovienė

Miglė Guogytė

Jolanta Chodorovičiūtė

Ina Lieponienė

Kristina Mitkevičienė

Andželika Padarauskienė

Danguolė Plankienė

Nijolė Ramonaitė

Vida Remeškevičienė

Danutė Sabulienė

Nijolė Sedleckienė

Kazė  Startienė

Romualda Šocikienė

Audronė Tamulionienė

Birutė Valavičienė

Iveta Varnienė

Edita Venckutė

Laimutė Verdingovienė