Mokytojai

Lietuvių kalbos mokytojai

Danguolė Ambrakaitienė vyresnioji mokytoja danguole.ambrakaitiene@vilnius.eu
Vilma Ambrasiūnienė mokytoja metodininkė vilma.ambrasiuniene@vilnius.eu
Jūratė Kalverš mokytoja metodininkė jurate.kalvers@vilnius.eu
Alma Mikailionienė mokytoja metodininkė alma.mikailioniene@vilnius.eu
Vilija Rutkauskienė mokytoja metodininkė vilija.rutkauskiene@vilnius.eu
Jūratė Skomantienė mokytoja metodininkė jurate.skomantiene@vilnius.eu

 

Anglų kalbos mokytojai

Jolanta Antanavičienė  mokytoja ekspertė jolanta.antanaviciene@vilnius.eu
Dalia Aušrelė Bražinskienė  mokytoja ekspertė dalia.brazinskiene@vilnius.eu
Laura Gadžijeva vyresnioji mokytoja laura.gadzijeva@vilnius.eu
Agnė Padvaiskienė vyresnioji mokytoja agne.padvaiskiene@vilnius.eu
Viktorija Pulina mokytoja viktorija.pulina@vilnius.eu
Renalda Tumėnienė  mokytoja ekspertė renalda.tumeniene@vilnius.eu

 

Rusų kalbos mokytojai

Marytė Puzaitė mokytoja ekspertė maryte.puzaite@vilnius.eu
Natalja Trofimova mokytoja metodininkė natalja.trofimova@vilnius.eu

 

Vokiečių kalbos mokytoja

Irma Vičinienė mokytoja metodininkė irma.vicin@vilnius.eu

 

Prancūzų kalbos mokytoja

Ana Baranovskaja mokytoja metodininkė ana.baranovskaja@vilnius.eu

 

Istorijos mokytojai

Saulius Bužinskas vyresnysis mokytojas saulius.buzinskas@vilnius.eu
Loreta Stasiulaitienė mokytoja metodininkė loreta.stasiulaitiene@vilnius.eu
Raimundas Trinkūnas mokytojas metodininkas raimundas.trinkunas@vilnius.eu

 

Geografijos mokytojai

Irena Kusaitė mokytoja metodininkė irena.kusaite@vilnius.eu
Karolina Žvikaitė mokytoja karolina.zvikaite@vilnius.eu

 

Ekonomikos  mokytoja

Laura Stašauskienė mokytoja metodininkė laura.stasauskiene@vilnius.eu

 

Muzikos mokytoja

Edita Bagvilienė mokytoja metodininkė edita.bagviliene@vilnius.eu

 

Choreografijos mokytoja

Jurgita Plepytė vyresnioji mokytoja jurgita.plepyte@vilnius.eu

 

Dailės  mokytoja

Ramutė Baltrūnienė mokytoja metodininkė ramute.baltruniene@vilnius.eu

 

Teatro  mokytoja

Eglė Meldaikė vyresnioji mokytoja egle.meldaike@vilnius.eu

 

Technologijų mokytojai

Laura Stašauskienė mokytoja metodininkė laura.stasauskiene@vilnius.eu
Irma Zmejauskaitė mokytoja irma.zmejauskaite@vilnius.eu
Romas Vitkus vyresnysis mokytojas romas.vitkus@vilnius.eu

 

Fizinio ugdymo mokytojai

Lina Bagdonienė mokytoja metodininkė lina.bagdoniene@vilnius.eu
Jolanta Grudzinskienė mokytoja metodininkė jolanta.grudzinskiene@vilnius.eu
Romualda Pinkevičienė mokytoja ekspertė romualda.pinkeviciene@vilnius.eu

 

Matematikos mokytojai

Jūratė Bakasėnaitė mokytoja ekspertė jurate.bakasenaite@vilnius.eu
Sigita Lagunavičienė vyresnioji mokytoja sigita.lagunaviciene@vilnius.eu
Virginija Viniautienė mokytoja ekspertė virginija.viniautiene@vilnius.eu
Irma Zaveckaitė mokytoja ekspertė irma.zaveckaite@vilnius.eu
Nomeda Zdanienė mokytoja ekspertė nomeda.zdaniene@vilnius.eu

 

Informacinių technologijų mokytojai

Daiva Andriukaitienė vyresnioji mokytoja daiva.andriukaitiene@vilnius.eu
Veslava Kaminskienė mokytoja metodininkė veslava.kaminskiene@vilnius.eu
Ieva Ratkevičienė mokytoja ekspertė ieva.ratkeviciene@vilnius.eu

 

Fizikos mokytojai

Loreta Rastenienė mokytoja metodininkė loreta.rasteniene@vilnius.eu
Nerijus Karalius vyresnysis mokytojas

 

Chemijos mokytojai

Giedrė Misiukevičienė mokytoja metodininkė giedre.misiukeviciene@vilnius.eu
Vytautas Kavaliauskas mokytojas vytautas.kavaliauskas@vilnius.eu

 

Biologijos mokytojai

Violeta Aniūnienė mokytoja metodininkė violeta.aniuniene@vilnius.eu
Rasa Burakienė vyresnioji mokytoja rasa.burakiene@vilnius.eu
Vilija Klimavičienė mokytoja metodininkė vilija.klimaviciene@vilnius.eu

 

Etikos mokytojai

Daiva  Danilevičienė mokytoja daiva.danileviciene@vilnius.eu
Rasa Najulytė-Patamsienė mokytoja rasa.patamsiene@vilnius.eu

 

Tikybos  mokytoja

Viktorija Deviatnikovaitė-Vaškienė mokytoja viktorija.vaskiene@vilnius.eu

 

Į mokytojus galima kreiptis elektroninio dienyno pranešimu.