Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo funkcijos:
– padėti mokiniui (mokinių grupei) įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
– paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;
– padėti perskaityti ar perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
– padėti užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;
– atlikti kitą su ugdymu(si), savitvarka susijusią veiklą;
– vykdyti mokytojo, kuriam padeda, socialinio pedagogo, logopedo ir kitų specialistų nurodymus;
– padėti mokytojui pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
– teikti informaciją mokinių, su kuriais dirba, tėvams (globėjams, rūpintojams).

Mokytojo padėjėja

Aldona Šilerienė

Aldona.Sileriene@gabijos.vilnius.lm.lt

125 kab.
MOKYTOJO PADĖJĖJO DARBO LAIKAS
Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.30–14.00 12.30–13.00
Antradienis 8.30–14.00 12.30–13.00
Trečiadienis 8.00–15.30 12.30–13.00
Ketvirtadienis 9.00–16.00 12.30–13.00
Penktadienis 9.00–14.00 12.30–13.00