Mokyklos taryba

Tėvų atstovai

Dainius Neniškis 

Aidas Laurinavičius

Dovilė Mikalajūnė                                 

Antanas Malikėnas         

Gintaris Banys  

Natalija Meilūnienė Pavlovienė

Balnys Kęstutis                                      

Laura Makauskienė

 

Mokytojų atstovai

Loreta Rastenienė

Renalda Tumėnienė                                     

Marija Siliuk                                                 

Irena Kusaitė

Nijolė Misiukienė             

Raimundas Trinkūnas

Vida Remeškevičienė

Danguolė Narečionienė

Jūratė Kalverš

 

Mokinių atstovai

Tautė Baranauskaitė

Benita Avdejenkovaitė

Adomas Naujikas

Dalia Šiušaitė                                                                                    

Kotryna Pridotkaitė                                                   

Povilas Šimonėlis                                                        

Neda Petrūnaitė                                                         

Ieva Molytė                                            

Laura Kriūkaitė                                                         

 

Funkcijos:

 1. numato Mokyklos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo (taip pat ir papildomojo ugdymo) organizavimo tvarkai;
 2. svarsto Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri Mokyklos finansinę veiklą;
 3. svarsto Mokyklos struktūros keitimo klausimus;
 4. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius ir intelektinius išteklius;
 5. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
 6. teikia siūlymus dėl Mokyklos vadovų atestacijos;
 7. talkina organizuojant Atvirųjų durų dienas, Gabi nominacijų teikimo šventę ir kitus mokyklos renginius;
 8. skatina tėvų bendruomenę dalyvauti mokyklos paramos projektuose (2 proc. pajamų mokesčio skyrimas Gabijos gimnazijai);
 9. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo;
 10. talkina mokyklai organizuojant mokytojų ir kitų darbuotojų bei mokinių poilsį;
 11. svarsto vidaus ir išorinio vertinimo rezultatus.