Mokyklos taryba

2019–2020 m.m.

Gimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų).

 

Tėvų atstovai
Mark Savicki Gimnazijos tarybos pirmininkas

marksavicki@yahoo.co.uk

Gita Steponėnienė Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja

gita.steponeniene@gmail.com

Dovilė Mikalajūnė Gimnazijos tarybos sekretorė

dovile_v@yahoo.com

Gintaris Banys Tėvų komiteto pirmininkas

gintaris.banys@gmail.com

Dainius Neniškis narys
Katrina Lezina narė
Andrius Ušinskas narys
Vytautas Adomaitis narys
Laura Makauskienė narė
Mokytojų atstovai
Loreta Rastenienė narė
Renalda Tumėnienė narė
Marija Siliuk narė
Irena Kusaitė narė
Nijolė Misiukienė narė
Raimundas Trinkūnas narys
Vida Remeškevičienė narė
Danguolė Narečionienė narė
Jūratė Kalverš narė
Mokinių atstovai
Tautė Baranauskaitė narė
Milda Pugačiauskaitė narė
Adomas Naujikas narys
Egidijus Jurevičius narys
Kotryna Pridotkaitė narė
Povilas Šimonėlis narys
Neda Petrūnaitė narė
Meda Vaivadaitė narė
Laura Kriūkaitė narė

 

 

Vilniaus Gabijos gimnazijos tarybos nuostatai