COVID-19
PREVENCIJA

Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos algoritmas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m.  lapkričio 15 d. sakymas Nr. V-2583: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd3e38d0463911ec992fe4cdfceb5666


KADA REKOMENDUOJAMA SKELBTI IPRR?

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fa9c0ad0a1be11eaa51db668f0092944/asr

Lietuvos Respublikos sveikatos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“

 

DĖL TESTAVIMOSI PRIEŠ RUGSĖJO 1-ĄJĄ IR UGDYMO PROCESO METU

 2021–2022 m. m. ugdymas vyks kontaktiniu būdu, laikantis Operacijų vadovo sprendimu patvirtintų saugumo priemonių, pagrindinės jų:

  • socialinės distancijos, klasių, grupių, srautų nesimaišymo principų laikymasis;
  • kaukių dėvėjimas patalpose;
  • intensyvus patalpų vėdinimas.

Vilnius labai atsakingai žiūri dėl saugaus grįžimo į mokyklas, todėl dar kartą primena ir skatina mokinius nuo 12 metų skiepytis.

Nepasiskiepiję mokiniai, dėl jų pačių ir visų saugumo, siekiant išlaikyti kontaktinį ugdymą, raginami dalyvauti savanoriškame testavime.

2021 m. rugpjūčio 30–31 d. kviečiame mokinius testuotis savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais Vilniaus Gabijos gimnazijoje (Pašilaičių g. 13, Vilnius), 125 kab.

2021-08-30 14.00 – 18.00 val.

2021-08-31 9.00 – 15.00 val. (pietūs 12.00–12.30 val.)

 Atkreipiame dėmesį, kad ugdymo proceso metu savanoriškas testavimas savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais gimnazijoje mokiniams bus vykdomas kartą per savaitę.

 Testavimas yra nemokamas.

 Svarbu. Atvykdami testuotis mokinių prašome turėti tėvų (iki 16 metų) ar paties (nuo 16 m.) pasirašytą sutikimą.

Sutikimo forma pridedama čia  (http://gabijos.lt/archyvas/2022/SUTIKIMOtestavime.docx)

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro parengta vaizdinė medžiaga dėl antigeno testo atlikimo savikontrolės tikslais su titrais:

Mokiniai, kuriems testavimas nereikalingas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 4.2 papunktis):
4.2.1.1. kuriems prieš mažiau nei 210 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-1733, 2021-07-27, paskelbta TAR 2021-07-27, i. k. 2021-16526
 4.2.1.2. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos;
4.2.2. kurie buvo paskiepyti viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
4.2.2.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio sprendimo 4.2.2.5 papunktyje nurodytą atvejį;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-1733, 2021-07-27, paskelbta TAR 2021-07-27, i. k. 2021-16526
 4.2.2.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
4.2.2.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio sprendimo 4.2.2.5 papunktyje nurodytą atvejį.;
4.2.2.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
4.2.2.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-1733, 2021-07-27, paskelbta TAR 2021-07-27, i. k. 2021-16526
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-1696, 2021-07-21, paskelbta TAR 2021-07-21, i. k. 2021-16191

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021-08-25 sprendimas Nr. V-1931  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“

 

DĖL PRIVALOMO VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMO

 

Veido kaukės yra privalomos visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams, kurie yra vyresni negu šešerių metų

 Svarbu:

  1. Būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.
  2. Esant galimybei turėti pakaitinę daugkartinio dėvėjimo veido kaukę. Jei naudojama nauja veido kaukė, nedėvimą kaukę svarbu laikyti uždarame maišelyje.
  3. Vienkartines kaukes rekomenduojama keisti kas 4 valandas, o po kiekvieno naudojimo reikia išmesti į uždarą šiukšliadėžę.

 Primename, kaip saugiai reikia dėvėti vienkartinę medicininę ir daugkartinę veido kaukę.

 

 

COVID 19 valdymo grupė
Vilniaus Gabijos gimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (COVID 19)
Vilniaus Gabijos gimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo COVID 19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID 19 atvejį gimnazijoje, planas
Prevencinių priemonių naudojimo ir laikymosi COVID-19 ligos grėsmės metu Vilniaus Gabijos gimnazijoje tvarkos aprašas

 

Skelbiame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“  patvirtintą Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą. Tvarka yra parengta vadovaujantis VESOC sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis.

Kviečiame susipažinti ir prašome visų atsakingai laikytis!

Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas (skaityti čia)

Ugdymo proceso organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Gabijos gimnazijoje aprašas (skaityti čia)

Skelbimas (skaityti čia)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro paskelbti algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga (skaityti čia)

Kaip elgtis mokykloms, jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19

Filmuką rasite čia