DARBO TARYBA

Irma Zaveckaitė, darbo tarybos pirmininkė

Vilma Ambrasiūnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Dalia Aušrelė Bražinskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Loreta Stasiulaitienė, istorijos mokytoja metodininkė

Raimundas Trinkūnas, istorijos mokytojas metodininkas

 

 

DARBO TARYBOS KOMPETENCIJA

 

  • Teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo.
  • Inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar Darbo tarybos ir darbdavio susitarimų
  • Dalyvauti sprendžiant darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio darbovietės darbuotojų susirinkimą, suderinus su darbdaviu susirinkimo datą, laiką ir vietą.
  • Atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar Darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.