Literatūros sąrašai

 2019–2020  mokslo metams

5 klasei

G. Morkūnas. Vasara su katšuniu.
Ezopas. Pasakėčios.
J. Erlickas. Bilietas iš dangaus arba Aš moku augti.
H. K. Andersenas. Laukinės gulbės arba kitas pasakų rinkinys.
Č. Dikensas. Oliverio Tvisto nuotykiai.
A. Lindgren. Ronja plėšiko duktė.
A. Lindgren. Mijo, Mano Mijo.
M. Tvenas. Tomo Sojerio nuotykiai.

6 klasei

L. Kerol. Alisa stebuklų šalyje.
D. M. Baris. Piteris Penas.
D. Amičis. Širdis.
K. Paterson. Tiltas į Terabitiją.
K. Paterson. Smarkuolė Gilė Hopkins.
A. Maršalas. Aš moku šokinėti per balas.

7 klasei

K. Binkis. Atžalynas.
A. de Sent Egziuperi. Mažasis princas.
R. Bredberis. Pienių vynas.
H. Li. Nežudyk strazdo giesmininko.
D. Defo. Robinzonas Kruzas.
Ž. Vernas. Kapitono Granto vaikai.

8 klasei

O. Proisleris. Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne.
M. Morpurgo. Karo žirgas.
Dž. Grynas. Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos.
J. I. Kraševskis. Kunigas.
G. Viliūnė. Karūna be karaliaus.
V. Juknaitė. Tariamas iš tamsos.
Dž. Kriusas. Timas Taleris, arba Parduotas juokas.
D. Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros.

I gimnazijos klasei

Juknaitė. Išsiduosi. Balsu.
E. M. Remarkas. Trys draugai.
R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai (12 laiškas).
I. Šeinius. Kuprelis.
O. Vaildas. Doriano Grėjaus portretas.
Žemaitė. Marti.
Simonaitytė. Aukštujų Šimonių likimas.
R. Granauskas. Šventųjų gyvenimai.

II gimnazijos klasei

Graikų mitai (Prometėjas. Dedalas ir Ikaras. Orfėjas ir Euridikė. Sizifas. Narcizas).
Sofoklis. Antigonė.
M. de Servantesas. Don Kichotas.
I. Meras. Lygiosios trunka akimirką.
Just. Marcinkevičius. Mindaugas.
J. Grušas. Meilė, džiazas ir velnias.
D. Orvelas. Gyvulių ūkis.

III gimnazijos klasei

V. Šekspyras. Hamletas.
K. Donelaitis. Metai.
J. V. Gėtė. Faustas.
A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
J. Biliūnas. Liūdna pasaka.
J. Tumas – Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.
V. Krėvė. Skirgaila.
Šatrijos Ragana. Sename dvare.
J. Savickis. Novelės.

IV gimnazijos klasei

V. Mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly.
F. Kafka. Metamorfozė.
A. Kamiu. Svetimas.
B. Sruoga. Dievų miškas.
A. Škėma. Balta drobulė.
Just. Marcinkevičius. Mažvydas.
M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo.
J. Aputis. Keleivio novelės.
J. Kunčinas. Tūla.
M. Ivaškevičius. Madagaskaras.

 

 

 

 

 2018–2019  mokslo metams

1 KLASEI (nuo antrojo pusmečio) 

Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos ( iš knygos „Gulbė karaliaus pati“). Rekomenduojama pasakos be galo „Ežys ir ponas” arba „Senis ir senutė”.  Rekomenduojama pasirinkti pasaką „Ežio ir lokio lenktynės”, „Tinginys ir duona”, arba „Pupa”.
K. Binkis. „Atsiskyrėlis Antanėlis“.
Poškus. „Trumpos pasakaitės apie žiurkėną Vidą ir jo draugus“.
K. Kasparavičius. „Trumpos istorijos“.
Vytė Nemunėlis. „Meškiukas Rudnosiukas“.
E. Mieželaitis. „Zuikis Puikis”.
A. Lindgren. „Pepė Ilgakojinė“ (rekomenduojama ištrauka apie Kalėdų dovanas).
Daciūtė „Laimė yra lapė“.

2 KLASEI

Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (iš knygos „Gulbė karaliaus pati“).
Pasirinkti padavimai ( atitinkamo etnografinio regiono iš knygos „Sužeistas vėjas“ arba
„Ežeras ant milžino delno“).
Mašiotas. „Kai aš mažas buvau“, arba ,,Pajūriais pamariais“.
Kasparavičius „Kvailos istorijos“.
Tamulaitis „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“.
Marcinkevičius. „Grybų karas“.
Matutis. „Girios televizorius“. Pasirinkti eilėraščiai.
Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai (iš knygos „Aš esu – kas?“ arba „Laiškas sekmadieniui”).
Degutytė. „Pelėdžiuko sapnas“.
Paltanavičius. „Maži ežiuko sapnai“ arba „Jie gyvena su mumis“.
Račickas. „Geriausias draugas“ arba „Mikė ir Juozapėlis“.
Janson. „Troliai Mumiai”
Bisset. „Aukštyn kojom“.
Proisleris. „Vaiduokliukas“ arba kitas pasirinktas kūrinys.
Dž. Rodaris. „Pasakos telefonu”.

 3  KLASEI

Pasirinktos stebuklų pasakos (iš knygos Gulbė karaliaus pati).
Pasirinktos sakmės (iš knygos Sužeistas vėjas).
Enciklopedija vaikams apie Lietuvą.
A. Vaičiulaitis. „Pasakos“. Pasirinkta pasaka.
J. Degutytė. „Nepalik manęs“, „Baltas gulbių sostas“. Pasirinkti eilėraščiai.
Kęstutis Kasparavičius. „Dingęs paveikslas“.
V. Žilinskaitė. „Kelionė į Tandadriką“ ar kitas pasirinktas kūrinys.
L. Gutauskas. „Paskutinė Čepkelių ragana“. Pasirinkti eilėraščiai.
M. Vainilaitis. „Bruknelė“.
S. Geda. „Baltoji varnelė“. Pasirinkti eilėraščiai.
S. Paltanavičius. „Raudonkojis raudonsnapis“.
R. Černiauskas. „Slieko pasaka“.
H. K. Andersenas. „Bjaurusis ančiukas“.
A. Lindgren. „Emilis iš Lionebergos“, „Pepė Ilgakojinė“, „Lota iš Pramuštgalvių gatvės“.
E. Naitas. „Lesė grįžta”.
Dž. Rodaris. „Čipolino nuotykiai“.

 4  KLASEI

Pasirinktos stebuklų pasakos (iš knygos Gulbė karaliaus pati arba Užburta karalystė).
Pasirinktos sakmės (iš knygos Sužeistas vėjas), pasirinkti padavimai (iš knygos Ežeras ant milžino delno.
K. Saja. „Ei slėpkitės!”
B. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.
M. Martinaitis. „Pelenų antelė“.
D. Kandrotienė. „Spintos istorijos“.
J. Avyžius. „Bardo nuotykiai ir žygiai“.
R. Šerelytė. „Trenktukė, liūno vaikas“, arba „Krakatukai sniegynuose”.
Baranauskas. „Anykščių šilelis“. Pasirinkta ištrauka.
J. Biliūnas. „Apsakymai“ Pasirinktas apsakymas.
V. Žilinskaitė. „Gaidžio kalnas“. Pasirinktas kūrinys.
M. Vainilaitis. „Mano volungėlė“. Pasirinktas eilėraštis.
V.V. Landsbergis, S. Ach. „Arklio Dominyko meilė“.
G. Morkūnas. „Vasara su katšuniu“,
Broliai Grimai. „Pasaka apie giedantį ir šokantį vieversėlį“
„Gražiausios Anderseno pasakos“. Pasirinkta pasaka.
A. Lindgren. „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“.
S. Lagerliof. „Stebuklingosios Nilso kelionės“
K. Niostlinger. „Nykštukas galvoje” arba „Ateina šuo!“
L. Kerolis. „Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje“.
Vilė, L. Itagaki „Sibiro haiku“.