Mokinių taryba

2022 – 2023 mokslo metai

PIRMININKAS  Liepa Samulionytė, III D
   
PIRMININKO  PAVADUOTOJAI:
 
Prevencinės grupės Vaiva Stasiulytė, II b
Kultūrinės grupės Gildė Bugaitytė, III C
Komunikacinės grupės Greta Leperskaitė, III D
SEKRETORIAI: Marija Žlabytė, II b
Steponas Zagrapskas, III G
PREVENCINĖ GRUPĖ: Emilija Stankausaitė, I b
Jokūbas Milkevičius, I b
Steponas Zagrapskas. III G
KULTŪRINĖ GRUPĖ: Kristupas Lugovskis, I d
Miglė Leontjevaitė, I g
Viltė Vinckutė, II c
KOMUNIKACINĖ GRUPĖ: Julija Aidukevičiūtė, I b
Marija Žlabytė, II b
Adrija Subačiūtė, III  C
Gretė Radiškauskaitė, III C
KOORDINATORIUS mokytoja Irena Kusaitė

 

www.facebook.com/GabijosMokiniai

Instagrame: vgg_mt

gabijos.mt@gmail.com

 

Mokinių tarybos kompetencija

 

  • Inicijuoti ir organizuoti neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą.
  • Priimti sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo.
  • Bendradarbiauti su Gimnazijos direktoriumi, Vaiko gerovės komisija, klasių seniūnais, savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
  • Inicijuoti pozityvaus mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą bei įgyvendinimą.
  • Padėti kurti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.