Mokinių taryba

2021–2021 mokslo metai

 PIRMININKAS  Šarūnas Avdejenkovas, III F
PIRMININKO  PAVADUOTOJAI:
Prevencinės grupės Emilija Buchovskytė, III D
Kultūrinės grupės Darijus Zadvornij, III D
Komunikacinės grupės Viktorija Montvydaitė, III D
SEKRETORIAI  

Greta Leperskaitė, II b

Liepa Samulionytė, II b

Gretė Radišauskaitė, II c

 

PREVENCINĖ GRUPĖ:  

Vaiva Stasiulytė, I b

Greta Leperskaitė, II b

Steponas Zagrapskas, II g

 

KULTŪRINĖ GRUPĖ:  

Viltė Vinckutė, I c

Adrija Subačiūtė, II c

Smiltė Vėželytė, II c

Gustė Balčiūnaitė, II g

Gildė Bugaitytė, III B

Nojus Petrėnas, III C

Augustas Kniška, III F

 

KOMUNIKACINĖ GRUPĖ:  

Marija Žlabytė, I b

Liepa Samulionytė, II b

Gretė Radišauskaitė, II c

Sandra Slušnytė, III F

 

MOKINIŲ TARYBOS KOORDINATORIUS mokytoja Irena Kusaitė

 

www.facebook.com/GabijosMokiniai

Instagrame: vgg_mt

gabijos.mt@gmail.com

 

Mokinių tarybos kompetencija

 

  • Inicijuoti ir organizuoti neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą.
  • Priimti sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo.
  • Bendradarbiauti su Gimnazijos direktoriumi, Vaiko gerovės komisija, klasių seniūnais, savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
  • Inicijuoti pozityvaus mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą bei įgyvendinimą.
  • Padėti kurti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.