MOKYTOJŲ TARYBA

Sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Mokytojų tarybos kompetencija

 

  • Inicijuoti Gimnazijos kaitos procesus.
  • Dalyvauti planuojant Gimnazijos veiklą.
  • Svarstyti mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus, nepažangumo ir nelankymo priežastis.
  • Aptarti švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
  • Spręsti ugdymo programos baigimo ir mokinių kėlimo į aukštesnę klasę klausimus.
  • Svarstyti neformaliojo švietimo organizavimą.
  • Teikti Gimnazijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojams, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo.
  • Analizuoti, kaip Gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo planus.
  • Bendradarbiauti su kitomis Gimnazijos institucijomis.