Paremkite mus

Mieli bendruomenės nariai!
Kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus gimnazijos gerovei 2 proc. gyventojų pajamų mokestį skirti gimnazijai.
Tikimės Jūsų supratimo, jog 2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, gerinant mikroklimatą, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.
Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, prisidės prie mūsų gimnazijos ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo. Prioritetas bus skiriamas mokykliniams baldams įsigyti. Iš anksto esame dėkingi tiems, kurie perves 2 procentus pajamų mokesčio Gabijos gimnazijai.
Jums nutarus 2 proc. savo pajamų mokesčio skirti Vilniaus Gabijos gimnazijai reikia užpildyti specialią formą FR 0512 v.2 , kurią galima pateikti šiais būdais:
1. Elektroniniu būdu EDS deklaravimo sistemoje (per naudojamo elektroninio banko prieigą).
2. Atspausdintą ir ranka užpildytą prašymo formą tiesiogiai įteikti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui.
3. Išsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą):
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento
Dokumetų tvarkymo ir archyvavimo skyrius
Neravų g. 8, 66257 Druskininkai
Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai).
Formas pildyti iki š.m. gegužės mėn. 2 d.
Pildymo formos FR 0512 v.3 pavyzdį ir instrukciją rasite čia:
gabijos 2 proc back n

Pildymo instrukcija

Fondo rekvizitai:
Labdaros fondas Gabijos vidurinės
mokyklos bendruomenės centras,
įmonės kodas 291728120,
adresas – Pašilaičių g. 13.
Dėkojame Jums už geranoriškumą.