Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinė darbo grupė

Alma Mikailionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Burakienė, biologijos vyresnioji mokytoja

Ieva Ratkevičienė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė

Renalda Tumėnienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė

 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖS DARBO GRUPĖS KOMPETENCIJA 

  • organizuoti gimnazijos veiklos vertinimą, apibendrinti jo rezultatus.
  • Bendradarbiauti su kitomis kokybės tobulinimo komandos grupėmis vykdant mokyklos veiklos įsivertinimą.
  • Telkti mokytojų bendruomenę pasirinktos srities analizei ir vertinimui.
  • Supažindinti mokyklos bendruomenę su mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis.
  • Teikti pasiūlymus rengiant mokyklos veiklos planą.

 

 

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI