Vilniaus Gabijos gimnazijos korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė

Dalia Aušrelė Bražinskienė, mokytoja metodininkė

Jolanta Antanavičienė, mokytoja metodininkė

Vilma Ambrasiūnienė, mokytoja metodininkė

 

Daugiau informacijos skelbiama https://gabijos.lt/korubcijos-prevencija/

 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖS KOMPETENCIJA

 

  • Vykdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės stebėseną.
  • Atlikti sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Teikti gimnazijos direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės gimnazijos veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų.
  • Bendrauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitomis įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją.